Tietotekniikka

Tietotekniikka

Työvälineohjelmat (8.lk, 2vvt)

Tavoitteet
Kahdeksannen luokan tietotekniikka syventää perusopetuksen aikana opittuja tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä taitoja. Tavoitteena on kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia työvälineohjelmia tiedon käsittelyn, säilyttämisen ja esittämisen apuna missä tahansa asioissa. Tavoitteena on myös lisätä oppilaan tietoisuutta siitä, miten hän voi hallita tiedonsäilytystä turvallisesti erilaisin ajanmukaisin välinein.

Sisällöt
Oppilas perehtyy tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan sekä esitysgrafiikkaan monipuolisina työvälineinä. Lisäksi oppilas perehtyy valokuvien käsittelyn perusteisiin. Näiden perustaitojen ohessa oppilas perehtyy tiedostonhallintaan ajanmukaisin tavoin, ja oppii säilyttämään tiedostoja turvallisesti niin fyysisesti lähellä kuin myös etäällä olevissa tallennusvälineissä.

Työtavat
Demot, harjoitukset, soveltava ongelmakeskeinen työskentely, osaamisen osoittaminen useiden yksittäisten näytetöiden ja lopputöiden avulla, kokeet

Arviointi
Arviointi perustuu seuraaviin menetelmiin: Kokeet, näytetyöt, lopputyöt, tuntityöskentely

Grafiikkaa ja koodausta (9.lk, 2 vvt)

Tavoitteet
Yhdeksännen luokan tietotekniikassa laajennetaan kuvankäsittelyn osaamista, perehdytään nettisivujen tekemiseen sekä syvennetään ohjelmointitaitoja.

Sisällöt
Oppilas perehtyy sekä vektorigrafiikkaan että kolmiulotteiseen mallintamiseen. Oppilas perehtyy nettisivujen tekemiseen ajanmukaisilla koodikielillä. Ohjelmoinnista peruskoulun aikana saatuja perustietoja syvennetään ja laajennetaan.

Työtavat
Työtavat: Demot, harjoitukset, soveltava ongelmakeskeinen työskentely, osaamisen osoittaminen useiden yksittäisten näytetöiden ja lopputöiden avulla, kokeet

Arviointi
Arviointi perustuu seuraaviin asioihin: Kokeet, näytetyöt, lopputyöt, tuntityöskentely. Arviointia syvennetään käyttämällä itsearviointia lopputöiden osalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä