LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Kolmiportainen tuki Wiitaunionin kouluissa

Yleinen tuki

 • eriyttäminen
 • oppilaanohjaus
 • oppilashuollon tuki
 • tukiopetus
 • osa-aikainen erityisopetus
 • apuvälineet tms.

Tehostettu tuki

 • eriyttäminen
 • oppilaanohjaus
 • oppilashuollon tuki
 • tukiopetus
 • osa-aikainen erityisopetus
 • oppimissuunnitelma

Erityinen tuki

 • eriyttäminen
 • oppilaanohjaus
 • oppilashuollon tuki
 • osa-aikainen erityisopetus
 • kokoaikainen erityisopetus
 • HOJKS, henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma

Oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8[1].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä