LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Oppimista ja hyvinvointia edistävät:

- kaikesta turvallisuudesta huolehtiminen
- KiVa Koulu -ohjelman toteuttaminen
- koulukummi- ja tukioppilastoiminta
- oppilaskunta- ja vanhempainyhdistystoiminta
- kouluruokatyöryhmän toiminta
- kerhot
- sisäisen yrittäjyyden tukeminen
- itsestä ja toisista huolehtiminen
- ennakoiva, ajantasainen ja dokumentoiva tiedottaminen (Wilma, koulun nettisivu, kaupungin/kunnan nettisivu)

Yhdysluokkaopetus:

Yhdysluokkia voidaan muodostaa perinteisestä yhdysluokkamallista (0-2 lk, 3-4 lk, 5-6 lk tai 3-6 lk) poiketen. Yhdysluokkia voidaan muodostaa ryhmien toimivuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, unohtamatta lain vaatimuksia (esim. 11-ov). Opetus toteutetaan vuorokurssiperiaatteella opintokokonaisuuksia hyödyntäen ja eheyttämällä tarpeen mukaan.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu:

- on tarvittaessa käytössä vain yksittäisillä oppilailla. Opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa noudatetaan oppilaslähtöisesti.

Pienkoulujen opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta:

- Kuka olen? Missä olen? Minne menen?
- omaan yhteisöön sopeutuminen
- kouluyhteisön linkittäminen ympäröivään yhteisöön (lähiluonto, lähiruoka, yritysvierailut, koulumummot ja -vaarit, kylän harrastustoiminta, toiminnalliset tapahtumat, retket)

Kun lapsi tietää ja tuntee juurensa ja osaa olla niistä terveellä tavalla ylpeä, hänen on helpompi sopeutua uusiin yhteisöihin: alaluokilta yläluokkiin, ammatilliseen kouluun, lukioon, opiskeluyhteisöihin, työyhteisöihin jne.

Koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan tarkemmin kasvatuskeskusteluiden ja kurinpidollisten keinojen käyttäminen sekä yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyöstä.

Kouluilla on koulukirjastotoimintaa.

Koululla voidaan järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ko. toiminnasta on laadittu erillinen toimintasuunnitelma.


Kouluruokatoimikunta suunnittelee, kehittää ja arvioi kouluruokailuun liittyviä asioita.

Koulukuljetukseen liittyvät asiat löytyvät Wiitaunionin koulukuljetusperiaatteet -asiakirjasta.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä