Musiikki

MUSIIKKI

VALINNAINEN MUSIIKKI (8.lk, 2 vvt)

Tavoitteet

Tavoitteena on kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä. Virheistä ja epäonnistumisista ei lannistuta, vaan ryhmän tuki kannattelee eteenpäin. Ohjataan oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäsenenä. Kannustetaan oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan. Rohkaistaan oppilasta musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun. Ohjataan oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia. Ohjataan oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Kehitetään oppilaan musiikillista itsetuntoa ja rohkaistaan oppilasta esiintymisiin.


Sisällöt

Suomalaiseen musiikkikulttuurin vuosikymmeniin tutustuminen (mm. populaarimusiikki). Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Lauletaan yksi- ja moniäänisesti. Käydään läpi esiintymisjännitystä ja sen hallintakeinoja. Tutustutaan äänentoistolaitteiden perustoimintoihin ja käyttöön.

Arviointi

Arvioinnissa painottuu oppilaan monipuolinen tuntityöskentely ja ryhmässä toimiminen. Itsearviointi on kiinteä osa kokonaisarviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan soitto- ja laulutaidon kehittyminen.

VALINNAINEN MUSIIKKI (9.lk, 2 vvt)

Tavoitteet

Tavoitteena on kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä. Virheistä ja epäonnistumisista ei lannistuta, vaan ryhmän tuki kannattelee eteenpäin. Ohjataan oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäsenenä. Kannustetaan oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan. Rohkaistaan oppilasta musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun. Ohjataan oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia. Ohjataan oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Kehitetään oppilaan musiikillista itsetuntoa ja rohkaistaan oppilasta esiintymisiin.

Sisällöt

Suomalaiseen sekä länsimaiseen musiikkikulttuuriin syventyminen monipuolisesti, mm. laulaen, soittaen ja kuunnellen. Mahdollisuuksien mukaan konserttivierailuja. Opitaan työskentelemään sitoutuneesti toteuttaen musiikkiesityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja konsertteihin. Opitaan alkeita säveltämisestä sekä sanoittamisesta.

Arviointi
Arvioinnissa painottuu oppilaan monipuolinen tuntityöskentely ja ryhmässä toimiminen. Itsearviointi on kiinteä osa kokonaisarviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan soitto- ja laulutaidon kehittyminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä