7.4.2 Erityisen tuen päätös

Kunnan OPS-sisältö

Erityisen tuen päätöksen tekeminen Toivakan kunnassa

  • sivitystoimenjohtaja tekee pedagogisen selvityksen pohjalta erityisen tuen päätöksen
  • päätös tehdään, vaikka huoltajat eivät saavu kuulemistilaisuuteen
  • päätös on valituskelpoinen
  • tuen tarpeellisuuden tarkistaa erityisopettaja sekä luokan- tai aineenopettaja.
  • erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä
  • mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös
  • mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tuen lopettamisesta tehdään päätös
  • tämän jälkeen oppilas siirtyy tehostettuun tukeen


Päätöksen teon prosessi on kuvattu tarkemmin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.