Kulttuurivakka UUSIN VERSIO TUOTAVA TÄNNE

KulttuuriVakka; kulttuuriopetussuunnitelma 2022-2023

Esi- ja perusopetuksen kulttuurisuunnitelma vuosille 2022-2023 

KulttuuriVakan päivittämisestä ovat vastanneet
luokanopettaja Maija-Liisa Vuorenmaa alaluokat, Toivakan koulukeskus
luokanopettaja Taina Hoskari alaluokat, Kankaisten kyläkoulu
aineenopettaja Marita Hintsa-Sillgren yläluokat, Toivakan koulukeskus
vs. kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri Kati Markkanen kulttuuritoimi ja Kulttuuriaitta
kirjastonhoitaja Anne Vihinen, Toivakan kunnan kirjasto
vs. varhaiskasvatusjohtaja, VEO Susanna Kuivalainen, varhaiskasvatus VAKA
rehtori, sivistyksen toimialajohtaja Sirpa Orell-Pohjola

Vuoden 2023 talousarvioon tehdään kokeilu sijoittaa kaikki kulttuuriin ja Kulttuuriaittaan varatut rahat kulttuurin alle, pois varhaiskasvatukselta ja kouluilta.
Näin toimien vahvistetaan

  • suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä
  • yksinkertaistetaan ja selkiytetään lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestämistä
  • saadaan muodostettua kulttuuritarjonnasta ja varatusta resurssista sekä kulttuuritarjonnasta kokonaiskäsitys, valinnat tullaan tekemään sitten yhteisesti


Kulttuurinen hyvinvointi

Kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja ovat yhteydessä siihen.
Kulttuurihyvinvoinnin perustana on ihmisen oma taide- ja kulttuurisuhde, ja kulttuuri sekä sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen on kulttuurihyvinvointia. Kyseessä on ilmiö, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan osana hyvää elämää.  

Kulttuurihyvinvointi on myös näkökulma esimerkiksi kulttuuri-, kirjasto-, kasvatus-, sote- ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Moniammatillinen yhteistyö osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tärkeää.


 

VAKA

Esiopetus, 1.-2. luokat

3.-4. luokat

5.-6. luokat

7.-9. luokat

Kulttuuriaitta

Arkkitehtuuri ja 

rakennettu ympäristö

Leppispuisto,

Perinnepiha, kirkko

Toivakan rakennettu ympäristö

Toivakan rakennettu ympäristö

Toivakan Kotiseutukeskus (Vanha Pappila, Kotiseutumuseo ja Veteraanikorsu) sekä Perinnepiha Silanterin torppa

Toivakan kirkko ja sen kattomaalaukset

Toivakan koulukeskuksen lähiympäristö

Kulttuuriaitan pajoja voidaan järjestää missä tahansa taiteen osa-alueella, mutta erityisesti niillä, joiden tarjonta koulussa on niukkaa

Kulttuuriperintö ja muut kulttuuritPerinnepiha, kirkko Lähi maatilat (viljely)Kansainvälisyys

Yhteistyö Toivakan järjestöjen ja yritysten kanssa


Kansainvälisyys

Yhteistyö Toivakan järjestöjen ja yritysten kanssa


Kansainvälisyys

Toivakan Kotiseutukeskus ja Perinnepiha

Yhteistyö Toivakan järjestöjen ja yritysten kanssa


Kansainvälisyys

Taidetestaajat 8.lk

Toivakan kirkko ja sen kattomaalaukset
Kansainvälisyys

Yhteistyö Toivakan järjestöjen ja yritysten kanssa

Kansainvälisyys

Elokuva ja media

viskareitten mediataitoviikko keväällä


Elokuvalisenssi nyt vapaa-aikatoimella, paikkasidonnainen: tarkasteltava, siirrettävä Vakkariin,


kirjaston esitysoikeudelliset elokuvat

Suomen koulujen elokuvaviikko ja uutisten viikko


Aikakauslehtiviikko


Kirjasto mukana

Suomen koulujen elokuvaviikko ja 


Uutisten viikko


Aikakauslehtiviikko


Kirjasto mukana

Suomen koulujen elokuvaviikko

Yhteistyö 4H:n kanssa

Aikakausilehtiviikko


Uutisten viikko


Kirjasto mukana

Suomen koulujen elokuvaviikko


Yhteistyö 4H:n kanssa

Aikakausilehti- ja 


uutisten viikko


Kirjasto mukana

 

Festivaalit ja tapahtumat

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudetLapsen oikeuksien viikko - toimintaa teeman mukaan

yhteistyössä

eri toimijoiden kanssa


Kevätjuhla/ joulujuhla


Talent Toivakka

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

joulujuhla

kevätjuhla


lapsen oikeuksien viikko


Nuorten Suomi /oppilaiden järjestämä tapahtuma (koulukeskus)


Talent Toivakka

itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

joulujuhla

kevätjuhla


lapsen oikeuksien viikko


Nuorten Suomi /oppilaiden järjestämä tapahtuma (koulukeskus)

Talent Toivakka

itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

joulujuhla

kevätjuhla

Kulttuurikevät- teema


lapsen oikeuksien viikko


Nuorten Suomi /oppilaiden järjestämä tapahtuma (koulukeskus,myös Kankainen?)


Talent Toivakka

itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

joulujuhla

kevätjuhla

Kulttuurikevät- teema


lapsen oikeuksien viikko


Nuorten Suomi /oppilaiden järjestämä tapahtuma (koulukeskus)


Oma Toukofest


Talent Toivakka

 

Musiikki


Toivakan kamarimusiikkiKonsertti


Säilytetään toiminnassa mukana lasten kansan- ja perinnelauluja


Toivakan kamarimusiikki


Vierailut ikäihmisten luona (virikekerho& Soivakka)

Orkestereiden ja soitinryhmien vierailuja
*ehdotuksena Värttinä ja Poppilan hätävara


Yhteislauluja säännöllisesti

Orkestereiden ja soitinryhmien vierailuja
*ehdotuksena Värttinä ja Poppilan hätävaraYhteislauluja säännöllisesti


Vierailut ikäihmisten luona ystäväluokka

Orkestereiden ja soitinryhmien vierailuja
*ehdotuksena Värttinä ja Poppilan hätävara


Yhteislauluja säännöllisesti


Jyväskylän Sinfonia


Vierailut ikäihmisten luona ystäväluokka

Orkesterin ja soitinryhmien vierailuja 

*ehdotuksena Värttinä ja Poppilan hätävara, Ilmavoimien soittokunta?


Musiikin valinnaisaineryhmä, vierailut VAKA:ssa


Vierailut ikäihmisten luona ystäväluokka

Konserttikeskus eri musa-lajeja

 

Jyväskylän sinfonia tuleville vuosille ~2024?

Ilmavoimien BigBand ~2025

Teatteri

Nukketeatteri lapsen oikeuksien viikolla, vuoden teeman mukaan sisältö


Syksy 2022

Leppäkerttu ilman pilkkuja 14.11

Nukketeatteri lapsen oikeuksien viikolla, vuoden teeman mukaan sisältö Syksy 2022

Leppäkerttu ilman pilkkuja 14.11.
(esk.-3.lk)

Nukketeatteri lapsen oikeuksien viikolla, vuoden teeman mukaan sisältö


Syksy 2022 Leppäkerttu ilman pilkkuja 14.11. (3.lk)

Teatteriesitys,
improvisaatio- teatteria


Kurkistus kaupunginteatterin kulisseihin

Taidetestaajat

 8.lk Hiiren loukku Jyväskylän kaupunginteatteri


Teatteriesitys, improvisaatioteatteria

Nukketeatteri Leppäkerttu ilman pilkkuja molemmat koulut 14.11.2022

Sirkus

 

*

*

Harrastamisen Suomen malli: sirkus

*

 

Tanssi ja luova liikunta

tavoite: 

lapset pääsevät itse tekemään

Ilmaisutaitoa
(tanssi, draama, liikunta)

tanssipaja

tanssipaja

tanssipaja esim. hiphop, luovan liikkeen workshop?

Taidetestaajat 8.lk Tanssiteatteri Hurja Ruuth


9.lk päättäjäistanssijaiset tai ??

 

Sanataide ja kirjallisuus

tavoite: Lukuliikahdus Toivakan kirjastossa

Viskareiden kirjastovierailu Uutuuskirjalistat

Tutustumiskäynti kirjastoon (1.lk)


Kirjaston lukusuositukset (1.-2.lk)

Kirjavinkkaus (3.lk)

 

Toiminnallinen kirjastosuunnistus, verkkokirjasto (4.lk)
(yhteistyössä 4H)


Kirjaston

lukusuositukset (3.-4.lk)

Kirjaston käytön opetus (5.lk):
tiedonhaku + vinkkaus

Kirjaston lukusuositukset

(5.-6.lk)


Kirjailijavieras 5.-6.lk (live/etä esim. Lukukeskuksen kautta)

Toiminnallinen kirjastonkäytön kertaus/genre-
vinkkaus (7.lk) 

(yhteistyössä 4H)


Mediakasvatus (8.lk) (Kulttuuriaitta-

yhteistyö)


Lukevia esikuvia: esim. lukeva urheilija

Mediakasvatus


mediakasvatustyöpajoja “netiketti”, sekä oppilaita kiinnostavia aiheita tubettaminen, tiktok, some?


koulun uutiset?Kuvataide, muotoilu ja kädentaidot

Lasten taidenäyttely kirjastolla marraskuussa ja huhtikuussaVAKA:n taidepajat esim. akryylimaalaus, tekniikkapaja, satumaalaus kirjastolla

Kirjaston näyttelyt

Yhteistyö taidekoulun taiteen perusopetuksen kanssa

Kirjaston näyttelyt

Yhteistyö taidekoulun taiteen perusopetuksen kanssa


Lista Toivakan omista eri taiteen alojen osaajista ->


Kirjaston näyttelyt

Yhteistyö taidekoulun taiteen perusopetuksen kanssa

Grafiikan paja

Savityöt (Leila Ylönen)

Kirjaston näyttelyt
Jyväskylän taidemuseo, 8.luokat Taidetestaajat
Yhteistyö taidekoulun taiteen perusopetuksen kanssa
Tutustuminen Jonas Heiskan (erityisesti v. 2023, jolloin syntymästä 150v) ja Pellervo Lukumiehen taiteeseen

Desing- työpaja


Kulttuuriaitan sivuilla taiteilijapankki, onko toivakkalaisia/ osaajia??


Vuosittain päätetään yhteisesti, mihin taiteen osa-alueisiin keskitytään ja mille luokka-asteille mitäkin toimintaa tarjotaan. Lisäksi tämän taulukon ulkopuolista toimintaa voi hyvin olla.

Jokaisella luokkatasolla on kulttuuritarjonnan minimitasona vuosittain työpaja tai vaihtoehtoisesti retki tai esitys. Retki voi olla esim. konserttiin, teatteriin tai museoon.
Vaihtoehtoisesti erilaisia esityksiä voidaan järjestää koululla.
Esitykset voivat olla mm. konsertteja, teatteri- tai elokuvaesityksiä, tai vaikkapa taikuriesitys. Retkelle lähteviä, esityksiin ja työpajoihin osallistuvia luokkia vaihdellaan vuosittain.*
Kulttuuriaitan pajoja voidaan järjestää missä tahansa taiteen osa-alueella, mutta erityisesti niillä, joiden tarjonta koulussa on niukkaa. Kirjastossa käyntejä opettajat voivat järjestää taulukossa mainitun toiminnan lisäksi vapaasti kaikilla luokka-asteilla. Kirjaston kirjavinkkausta järjestetään sovittaessa. Yhteistyö taiteen perusopetuksen Puulan Seutuopiston taidekoulun ja musiikkikoulun kanssa jatkuu. Tämä tarkoittaa mm. vuosittain taidekoulun näyttelyihin tutustumista sekä tiedottamista taidekoulun ja musiikkikoulun oppilaspaikoista. Yhteistyötä 4H;n kanssa toteutetaan resurssien mukaan (mahdolliset apurahat).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä