Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Toivakkalainen OPS-ratkaisu

 5. luokka 1 vvh (vuosiviikkotunti) oppilaan valitsemaa valinnaisainetta (kuvataide, liikunta tai musiikki) 
 6. luokka 1 vvh oppilaan valitsemaa valinnaisainetta (kuvataide, liikunta tai musiikki) 

 5. ja 6. luokan valinnat tehdään keväällä vuodeksi kerrallaan ja valinnaisaine ryhmissä voi olla sekä 5.-6. luokkien oppilaita
 luokattomissa ryhmissä.

8. luokka 2 vvh taide- ja taitoainetta
4 vvh valinnaisainetta
2 vvh oppilaan valitsemaa taide- ja taitoainetta, joka jatkuu 9.luokalla  (ku, ko, li, ks tai mu)
2 vvh oppilaan valitsemaa valinnaisainetta (at, it, ku, ko, ts, li, tn, mu tai saksa/ranska)
1 vvh oppilaan valitsemaa valinnaisainetta (ku, ko, li, ks tai mu
1 vvh oppilaan valitsemaa valinnaisainetta (ks, positiivinen minä, ku, mu)

9. luokka 3 vvh taide-ja taitoainetta
2 vvh valinnaisainetta
2 vvh oppilaan 8.luokalla valitsemaa taide-ja taitoainetta, joka jatkuu 9. luokalla
1 vvh oppilaan valitsemaa taide- ja taitoainetta (ku, mu, li, ks)
2 vvh oppilaan valitsemaa valinnaisainetta (ict, it, ku, ko, ts, li, tn, mu tai saksa)

8.-9. luokan valinnaisainevalinnat tehdään 7. luokan keväällä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
9. luokan luokaton valinnainen 2vvh aine valitaan kuitenkin erikseen 8. luokan keväällä 9.luokalle.


Valintaprosessissa kuullaan oppilaiden toiveita toteutettavista oppiaineista, niitä ohjataan monipuoliseen toteutumiseen sekä korostetaan valintoihin sitoutumisen merkitystä.

Tuntikehysresurssin mukaisesti lopullisesti toteutettavia valinnaisainevaihtoehtoja on pääsääntöisesti 2 kussakin valinnassa, paitsi kohdassa kolme oppilaan valitsema luokattomasti toteutettava 2 vvh valinnaisaine.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa päätetään tarkemmin, mitkä valinnaisaineet kunakin lukuvuonna tarjotaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä