LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Kunnan OPS-sisältö

Perusopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseksi oppilaiden osallisuutta tuetaan koulujen oppilaskunta-, tuki- ja kummioppilastoiminnan sekä kerhotoiminnan avulla. Yhteisön jäseneksi kasvamista, työelämätaitoja ja yrittäjyyttä kehitetään sekä laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien että yhteisten aineiden ja valinnaisaineiden kautta.

Koulujen toimintasuunnitelmaan kirjataan monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosittaiset suunnitelmat. Koulujen toimintasuunnitelman arvioinnissa tarkistetaan laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden toteutuminen.

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.


Opettaja 3/2015: Luovuus syntyy luottamuksesta; projektioppiminen.