LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

Kunnan OPS-sisältö

Toivakan kunnan kouluissa arviointikulttuuri ja sen keskeiset periaatteet noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Paikalliset painotukset on määritelty luvussa 6.4 Opintojen aikainen arviointi.

Opintojen aikainen arviointi

Vuosiluokilla 1. - 3.

 • formatiivinen arviointi ja palautteen antaminen oppilaalle ovat osa koulutyötä
 • alkuopetuksen arvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita
 • sanallinen lukuvuosiarviointi
 • oppilaan koko opiskelua koskeva itsearviointi
 • itsearviointia ja vertaisarviointia oppiaineittain
 • kolmannesta vuosiluokasta alkaen oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle ainoastaan suoritettuaan hyväksytysti vuosiluokan oppimäärään kuuluvat oppiaineet
 • arviointikeskustelu, johon osallistuvat opettaja sekä lapsi huoltajineen, ja / tai sanallinen välitodistus
 • vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
 • tiedottamisen ja arvioinnin kanavia ovat Wilma, reissuvihko, kirjalliset tiedotteet, sähköposti ja puhelin

Vuosiluokilla 4. - 6.

 • numeroarviointi neljännen luokan keväästä alkaen
 • oppilaan koko opiskelua koskeva itsearviointi
 • itsearviointia ja vertaisarviointia oppilaineittain
 • koulujen työsuunnitelmissa lukuvuosittain sovitut arviointikeskustelut, johon osallistuvat sekä lapsi että huoltaja, ja / tai sanallinen välitodistus
 • vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
 • tiedottamisen ja arvioinnin kanavia ovat Wilma, reissuvihko, kirjalliset tiedotteet, sähköposti ja puhelin

Vuosiluokilla 7. - 9.

 • numeroarviointi
 • oppilaan koko opiskelua koskeva itsearvointi
 • itsearviointia ja vertaisarviointia oppiaineittain
 • koulujen työsuunnitelmissa lukuvuosittain sovitut arviointikeskustelut tai vanhempainvartit
 • vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
 • tiedottamisen ja arvioinnin kanavia ovat Wilma, reissuvihko, kirjalliset tiedotteet, sähköposti ja puhelin
 • nivelvaiheisiin liittyen noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita
 • valinnaisaineiden arvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita
 • käyttäytymisen arvioinnin kriteerejä (liite )

Päättöarviointi

 • Päättöarvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.
 • Valinnaisten aineiden päättöarvioinnissa noudatamme valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.
 • Toivakan kunnan kouluissa käytetään valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia päättötodistuksia.