Toivakan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Käsitys oppimisesta

  • oppilas on aktiivinen toimija
  • tehdään yhdessä
  • oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa
  • kartutetaan tulevaisuuden taitoja
  • kasvetaan vastuuseen omasta opiskelusta