6.1 Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuslain1 ja -asetuksen2 mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää.
Arvioinnin tehtävänä on
- ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).
- määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.

Toivakkalainen OPS-ratkaisu PÄIVITYS

Miksi, mitä ja miten arvioidaan, kuka arvioi?

Arvioinnissa keskeistä on, että


oppimista edistävä palaute (formatiivinen arviointi) on
 • totuudenmukaista
 • kannustavaa
 • rohkaisevaa
 • välitöntä
 • jatkuvaa
 • usein sanallista, mutta myöskin sanatonta vuorovaikutusta.
oppimisen/osaamisen edistymisen arviointi kehittää oppilaan taitoja ja pohjautuu
 • tavoitteisiin
 • monipuolisiin näyttöihin ja havaintoihin
osaamisen kokoava, sen hetkisen osaamisen toteava sanallinen tai numeerinen arviointi (summatiivinen arviointi) on 
 • edistymistä kuvaavaa
 • realistista
 • kriteeriperusteista

Rehtorin ja opetustoimen tehtävänä on
 • ohjata, mahdollistaa ja arvioida hyvän, yhtenäisen arviointikulttuurin toteutumista.

Opettajan tehtävänä on
 • huolehtia, että oppimisen tavoitteet, arvioinnin eri tehtävät ja niistä annettava palaute ovat selviä ja ymmärrettäviä sekä oppilaille että huoltajille
 • toimia oppilaan oppimisen ja sen arvioinnin konkretisoivana ohjaajana sekä
 • arvioida omaa toimintaansa suhteessa oppilaille asetettujen tavoitteiden toteutumisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä