6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.17 Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain toisin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.18
Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole hyväksyttyjä suorituksia suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin, hän voi saada oppiaineesta hylätyn arvosanan lukuvuositodistukseen.

Toivakkalainen OPS-ratkaisu PÄIVITYS


Mikäli poissaolot johtuvat sairaudesta, pitää pyrkiä turvaamaan mahdollisuus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja erilaisiin näyttöihin joustavasti sekä suunnitella nämä yksilöllisesti. Mikäli on perustellusti syytä epäillä sairauden todenperäisyyttä, koululla oikeus pyytää lääkärintodistusta.

Sairauden vuoksi poissaolevalle oppilaalle tulee mahdollistaa näyttöjä ainakin joiltakin oppiaineen tavoitteiden osa-alueilta, jotta pystyy saamaan arvosanan. Jos on poissa koko lukukauden, rehtori tekee hallintopäätöksen (perusopetuslaki § 18 ), että annetaan oppiaineesta todistukseen esimerkiksi sanallinen arvio. Paljon sairauden vuoksi poissaolevan oppilaan  arviointi voidaan siis toteuttaa rehtorin tekemällä hallintopäätöksellä erityisten opiskelujärjestelyiden kautta (perusopetuslaki 18 §).


Luvattomat poissaolot voivat vaikuttaa arvosanaan. Jos oppilas ei osallistu näyttöihin eikä hänellä ole hyväksyttyjä suorituksia suhteessa tavoitteisiin, hän voi saada hylätyn arvosanan lukuvuositodistukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä