Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Koulun ulkopuolinen yhteistyö

Koululla toimivien aikuisten lisäksi hyvän ja turvallisen koulupäivän järjestämisessä ammatillisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi poliisi, palokunta, kirjastot, seurakunnat, erilaiset järjestöt ja yritykset, varhaiskasvatus, nuorisopalvelut ja terveydenhuolto.

Koulun järjestämisessä hyödynnetään koulutuksellista yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat muun muassa Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toisen asteen oppilaitokset sekä Kristillinen opisto. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden perusopetusta järjestävien oppilaitosten kanssa, kuten Jyväskylän normaalikoulu, Kristillinen koulu ja Steiner - koulu. Oppilashuollon ja koulun välistä yhteistyötä tehdään muun muassa Keski-Suomen keskussairaalan, Kukkulan koulun (sairaalakoulu), nuorisokotien, SOS-lapsikylän ja muiden erikoisosaamista tarjoavien yksiköiden kesken.

Yhtenäisen opinpolun vuosikello ohjaa esi- ja alkuopetuksen opettajien yhteistyötä lapsen oppimisen polulla. Reittikarttaan on kirjattu yhteiset käytänteet ja aikataulut esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen sekä ratkaisut pedagogisen tuen järjestämiseen. Vuosiluokkien 6.-7. siirtymiin valmistellaan reittikartta sekä 2.asteen nivelvaiheessa noudatellaan opintopolku-ohjelmaa.

Nivelvaiheet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lähettävän ja vastaanottavan tahon kanssa sekä
koulun sisäisenä että koulusta toiseen suuntautuvana yhteistyönä. Kaikissa nivelvaiheissa toimitaan moniammatillisesti sekä yhteistyössä kotien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhtenäisellä opinpolulla Jyväskylässä tarkoitetaan mm. yhtenäiskoulujen ja päiväkotikoulujen muodostumista.

Jyväskylän perusopetuksen yhteistyökumppanina toimivat lisäksi mm. nuorisopalvelut, joiden palveluista esimerkkejä löytyy seuraavista linkeistä: Ohjauslaturi, Etsivä työ.


Jyväskylän perusopetuksen toimintaa kehittävistä hankkeista syntyneitä uusia toimintamalleja vakiinnutetaan koulujen käytäntöihin. Yhteistyö muiden hankkeisiin osallistuneiden kuntien, koulujen tai muiden perusopetuksessa toimivien kumppaneiden kanssa voi tarvittaessa jatkua hankkeiden päättymisen jälkeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä