A2-kielet

Keski-Savo

Tavoitteiden jako eri vuosiluokille

4.luokka
T1, T2, T3, T5, T6, T8, T9, T10, T11
5. luokka
T1, T2, T3, T5, T6, T8, T9, T10, T11
6. luokka
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11

4. luokka

T1 Tutustutaan kohdekieleen.
T2 Kannustetaan oppilasta kohtaamaan kulttuurinen moninaisuus.
T3 Herätetään uteliaisuus kieltä kohtaan.
T5 Kannustetaan käyttämään kieltä virheistä huolimatta.
T6 Tutustutaan eri tapoihin oppia.
T8 Opitaan yksinkertaisia tapoja selvitä erilaisissa viestintätilanteissa.
T9 Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseeen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan.
T10 Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.
T11 Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

5. luokka
T1 Pohditaan kohdekielen asemaa omassa lähiympäristössä ja sen suhdetta muihin kieliin.
T2 Kannustetaan oppilasta kohtaamaan kulttuurinen moninaisuus.
T3 Pidetään oppilaan mielenkiintoa yllä ja ohjataan oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä.
T5 Kannustetaan käyttämään kieltä rohkeasti omien taitojen mukaan.
T6 Kannustetaan oppilasta löytämään itselleen paras tapa oppia ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.
T8 Harjoitellaan eri viestintätilanteita.
T9 Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan.
T10 Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.
T11 Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

6. luokka
T4 Ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa.
T5 Kannustetaan käyttämään kieltä rohkeasti omien taitojen mukaan.
T6 Ohjataan oppilasta käyttämään kielitaitoaan rohkeasti.
T7 Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta.
T8 Harjoitellaan eri viestintätilanteita monipuolisesti.
T9 Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan.
T10 Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.
T11 Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Sisällöt vuosiluokittain

4. luokka
S1 Tutustuminen kielen moninaisuuteen ja levinneisyyteen.
S2 Kielenopiskelutaidot ja oman kielitaidon arvioiminen.
S3 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen mukaanlukien luonteva intonaatio ja ääntäminen. Taito tulkita ja tuottaa tekstejä lapselle läheisistä aiheista.

5. luokka
S1 Tutustuminen kielen moninaisuuteen ja levinneisyyteen.
S2 Kielenopiskelutaidot ja oman kielitaidon arvioiminen.
S3 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen mukaanlukien luonteva intonaatio ja ääntäminen. Taito tulkita ja tuottaa tekstejä lapselle läheisistä aiheista.

6. luokka
S1 Tutustuminen kielen moninaisuuteen ja levinneisyyteen.
S2 Kielenopiskelutaidot ja oman kielitaidon arvioiminen.
S3 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen mukaanlukien luonteva intonaatio ja ääntäminen. Taito tulkita ja tuottaa tekstejä lapselle läheisistä aiheista.

Muuta:
Pyritään järjestämään oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta