Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Sukupuolisen tasa-arvon ohjaussuunnitelma Nakkilassa

 1. Opetus toteutetaan siten, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolinen tasa-arvo toteutuu (mm. opetusmateriaalin valinta).
 2. Opetuksessa (oppiaineiden sisällä) huomioidaan sukupuolten väliset erot ja vahvistetaan oppilaan tasa-arvo-osaamista ja kohdellaan oppilaita tasa-arvoisesti.
  Oppilaille tehdään selväksi, ettei sukupuoleen perustuva häirintä eikä seksuaalinen häirintä ole sallittua.
  Oppilaat ovat tietoisia, että häirinnän tai syrjinnän kohteeksi joutunut voi kääntyä asiassa koulun henkilökunnan puoleen.
  Käytännöistä tiedotetaan vanhempia.
 3. Oppilaan opettaja tai muu koulun aikuinen, joka havaitsee sukupuoliseen tasa-arvoon liittyviä epäkohtia tai seksuaalista häirintää tms., puuttuu tilanteeseen ja pyrkii korjaamaan tilanteen.
  Häirintätilanne kirjataan ja asiasta ilmoitetaan huoltajille.
 4. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja liitetään osaksi koulun opetussuunnitelmaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä