Ohjaustyön tavoitteet

Ohjaustyön tavoitteet

Ohjaustyön tavoitteet

Kaikille lukioille yhteisten opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Tavoitteena on, että opiskelija lukiossa

  • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
  • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
  • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
  • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
  • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
  • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
  • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Tavoitteet sisältyvät kahteen opinto-ohjauksen pakolliseen kurssiin: Minä opiskelijana (OP1) ja Jatko-opinnot ja työelämä (OP2). Käytännössä pakollisuus tarkoittaa osaamista, jota jokaisen lukiolaisen on tärkeää kehittää.

Nakkilan lukiossa osaamisesi kehittämistä tuetaan monin eri tavoin yhteisistä infotilaisuuksista ja ohjaustuokioista ryhmänohjaajan tapaamisiin, opintomatkoihin ja vierailuihin sekä säännöllisiin henkilökohtaisiin tapaamisiin opinto-ohjaajan kanssa. Varmistaaksemme, että kaikki opiskelijat hankkivat tietyn perusosaamisen, kurssien suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin kaikille opiskelijoille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja tapaamisiin sekä kaikille opiskelijoille suunnattujen tehtävien tekemistä. Koska OP1 ja OP2-kurssit sisältävät tavoitteita, jotka kattavat koko lukio-opiskelun, suoritusmerkinnät kursseista saat vasta lukio-opiskelun päättövaiheessa.

Ohjausta saat myös oman tarpeesi mukaan. Keskeisinä toimintaperiaatteina Nakkilan lukiossa ovat opiskelijan itsemääräämisoikeus ja ohjauksessa käsiteltävien asioiden luottamuksellisuus, ohjaajan rehellisyys ja hienotunteisuus sekä ohjaaminen tiedon kriittiseen arviointiin. Lukiomme arvoista eheys ja elinvoimaisuus soveltuvat hyvin myös ohjaustyön tavoitteiksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä