NAKKILAN LUKION TUNTIJAKO

Nakkilan lukion tuntijako

4.1.1 VALTAKUNNALLINEN JA PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016

Nakkilan lukion tuntijako

Oppiaineet

Pakolliset

Syventävät

Soveltavat

Yhteensä

kurssit

kurssit

kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus

6

3

2

11

Lukiossa jatkuvat

Englannin kieli A1

6

2

2

10

Saksan kieli A2

6

2

1

9

Ranskan kieli A2

6

2

1

9

Ruotsin kieli B1

5

2

2

9

Saksan kieli B2

8

1

9

Ranskan kieli B2

8

1

9

Lukiossa alkavat

Saksan kieli B3

8

1

9

Ranskan kieli B3

8

1

9

Matematiikka

yhteinen opintokokonaisuus

1

lyhyt oppimäärä

5

2

1

9

pitkä oppimäärä

9

3

1

14

Biologia

2

3

1

6

Maantiede

1

3

1

5

Fysiikka

1

6

1

8

Kemia

1

4

1

6

Uskonto

2

4

1

7

Elämänkatsomustieto

2

4

6

Filosofia

2

2

1

5

Psykologia

1

4

2

7

Historia

3

3

1

7

Yhteiskuntaoppi

3

1

2

6

Terveystieto

1

2

1

4

Taideaineet

Musiikki

1-2

2

4

Kuvataide

1-2

2

2

6

Liikunta

2

3

5

Opinto-ohjaus

2

2

Teema opinnot

3

3

6

Taiteiden väliset kurssit

3

3

TVT

1

1

Käsityö

2

2

Pakolliset kurssit yhteensä 47 - 51 kurssia

Syventävät kurssit vähintään 10 kurssia

Soveltavat kurssit valinnan mukaan

Yhteensä vähintään (lukion oppimäärä) 75 kurssia

Oppituntien lisäksi annetaan henkilökohtaista ohjausta, jonka määrästä päätetään vuosittain työjärjestyksessä. Nakkilan lukion soveltavista kursseista päätetään ja kiinnostus niihin kysytään opiskelijoilta vuosittain. Kurssien järjestäminen riippuu opiskelijoiden osallistumishalukkuudesta ja koulun käytettävissä olevasta tuntiresurssista. Kurssitarjonnan lisäämiseksi osa soveltavista kursseista toteutetaan vuorovuosina siten, että opiskelijoilla on lukioaikana tilaisuus osallistua mahdollisimman monelle kurssille. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja (pl. Teemaopinnot). Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät mahdollisesti aineksia eri oppiaineista, menetelmä- ja kertauskursseja. Kertauskurssille osallistuvien määrä vaikuttaa siihen onko kurssi ½ kurssia tai 1 kurssi. A-kieli on alaluokilla (lk:t 1 - 6) alkava kieli, B2-kieli yläluokilla (lk:t 7 - 9) alkava kieli, B3-kieli on lukiossa alkava kieli. Yo-kirjoitusten kysymykset tehdään pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Muissa oppilaitoksissa suoritettavista soveltavista kursseista ja niiden hyväksymisestä opiskelijan opinto-ohjelmaan päättää rehtori.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä