Lukion erityisopetus

Erityisopetus lukiossa

 

Lukiolain muutoksen myötä erityisopetus tulee osaksi lukion opiskelijoiden arkea joten opiskelijoille on tarjottava erityisopettajan palveluita opintoihin liittyen. Erityisopetus on opiskelijoiden subjektiivinen oikeus. 

Erityisopettaja toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Tuki perustuu yksilön tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia muun muassa lukitestein, haastatteluin ja opettajien havaintojen perusteella. Erityisopetus on lukiossa siis kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla.

Tyypillisimmät tuen tarpeen syyt lukiossa ovat; kehittymättömät opiskelutaidot, kypsymättömyys lukio-opintojen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn ja vastuuseen, motivaatio-ongelmat, oppimisvaikeudet (lukivaikeus ja keskittymisvaikeudet jne.). Erikseen on huomiota kiinnitettävä yleiseen vireystilaan, eli väsymys voi olla myös keskeinen syy siihen, että opinnot eivät etene toivotusti. Erityisopettajan työhön kuuluu jaksamisen tukemista, ohjausta ja opiskelutaitojen opetusta.

Testaus ja lausunnot

Syksyllä kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat tekevät Niilo Mäki –instituutin nuorille ja aikuisille suunnatun Digilukiseulan. Ne, opiskelijat, jotka tarvitsevat lisätestausta saavat kutsun erityisopettajan yksilötestaukseen. Testien ja haastattelujen perusteella selvitetään lukivaikeuden aste ja tuen tarve. 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja koetilanteet järjestetään niin, että hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan kaikkien aineiden opetuksessa ja eri oppimisympäristöissä. Opiskelijalle, jolla on mm. lukivaikeus, laaditaan Wilmaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan, miten hänen tukitoimensa koulussa järjestetään. 

Oppilaan suoriutumista ylioppilaskirjoituksissa voidaan tukea erilaisin erityisjärjestelyin, riippuen lukivaikeuden asteesta.

Yleisin erityisjärjestely on lisäaika kirjallisissa kokeissa. Erityisopettaja tekee lukiolla lukemisen ja kirjoittamisen taitoja kartoittavat testit ja opastaa oppilasta muiden tarvittavien lausuntojen hankkimiseen. Erityisjärjestelyjä varten voidaan tarvita lisäksi lääkärin (foniatri, neurologi) lausunto. Erityisjärjestelyt ovat mahdollisia myös silloin, kun opiskelijalla on vamma tai sairaus. ks. erityisjärjestelyistä tarkemmin https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestely.

Lukivaikeuden ollessa lievä oppilas voi saada kompensaatiopisteitä yhteen oppiaineeseen erityisjärjestelyjen sijaan. Jälkimmäisessä tapauksessa riittää erityisopettajan lausunto täydennettynä aineenopettajien lausunnoilla.

Lausunnot lähetetään keskitetysti lukiolta Ylioppilastutkintolautakuntaan annettujen aikarajojen puitteissa, opiskelija itse ei lähetä niitä.


Pedagoginen tuki

Erityisopettaja järjestää ja osallistuu seuraaviin pedagogisiin tukimuotoihin, jotka muodostavat myös erityisopetuksen keskeisen sisällön lukiossa.

 Erityisopettaja opastaa opiskelutekniikassa, auttaa määrittelemään motivaation kannalta tärkeitä tavoitteita ja strategioita niiden saavuttamiseksi, opastaa oman toiminnanohjauksen kehittämiseen lukio-opintojen asettamien vaatimusten mukaiseksi, opastaa oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen lukustrategiaa ja kirjoitustekniikkaa yhdessä oppilaan kanssa työstäen, tekee yksilötestauksen ja lausunnot ylioppilaskirjoituksia varten.

Lukion ensimmäisellä luokalla pidetään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opiskelutekniikkaan ja ajanhallintaan keskittyviä kokonaisuuksia Opi oppimaan- kurssilla, joissa tarkoitus on kehittää opiskelutekniikkaa lukio-opintojen vaatimalle tasolle ja lisätä oppilaan käsitystä itsestään opiskelijana. Yleisesti käsitellään opiskeluvalmiuksiin liittyviä aihekokonaisuuksia (esim. lukustrategia, kirjoittaminen, motivaatio ja ajankäyttö, jännittäminen esiintymistilanteissa, tehokas opiskelu eri oppiaineissa sekä oppimisen hidasteiden ja vaikeuksien tiedostaminen).

Erityisopettaja konsultoi aineenopettajia tilanteissa, joissa erityisopetuksellinen näkökulma tai tieto oppimisvaikeuksista on tarpeen.

Aikaisemmin asiakkuuden aloittaneiden oppilaiden opintoja seurataan ja heitä nähdään säännöllisesti tarpeiden mukaan. Tapaamiset koostuvat oppilaan jaksamisen seuraamisesta ja keskusteluissa nousseisiin tuen tarpeisiin vastaamisesta (esim. lukilausuntoa koskevat kysymykset, opiskelutekniikka jne.) Myös vanhemmat voivat halutessaan tiedustella erityisopettajalta apua lastensa opiskeluun liittyviin pulmiin. Tarvittaessa pidetään palavereja, joihin osallistuu erityisopettajan lisäksi ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan ja huoltajien kanssa.


Hyödyllisiä linkkejä ja lisätietoa

https://www.eoliitto.fi/

https://www.lukihairio.fi/

https://www.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/01/OMIS_Opas-lukivaikeudesta-nuorille_web.pdf

https://www.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/01/OMIS_Opas-lukivaikeudesta-nuorten-vanhemmille_web.pdf

https://www.edu.fi/etalukio

https://yle.fi/aihe/abitreenit

https://www.celia.fi/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä