Erityisjärjestelyt ylioppilaskokeissa

Erityisjärjestelyt yo–kirjoituksissa ja lukioaikana

Lukihäiriön ollessa keskivaikea tai vaikea, häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyin. Tavoitteena on, että lukihäiriöistä kokelasta autetaan erityisjärjestelyin eikä arvosanamuutoksin. Erityisjärjestelyjä haetaan viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon.

Kokeiden ja tuntitilanteiden erityisjärjestelyt

Jos opiskelija aikoo hakea erityisjärjestelyjä yo-kirjoituksiin, niitä on syytä kokeilla jo ennen kirjoituksia koetilanteissa. Jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea, opiskelija voi pyytää kokeisiin lisäaikaa, koeosan (esim. vieraan kielen sanasto-osuuden) suorittamista suullisesti, monisteiden saamista etukäteen. Näistä asioista tehdään kirjallinen suunnitelma ja seurataan, hyötyykö opiskelija erityisjärjestelyistä. Opiskelijan on syytä keskustella aina hyvissä ajoin jakson alussa aineenopettajan/opinto-ohjaajan kanssa ja sopia, minkälaista apua hän voi saada.

Lausunto ylioppilaslautakunnalle

Lausunto lukihäiriöstä ja erityisjärjestelyhakemus on kirjoitettava lautakunnan laatimiin, lausuntojen kirjoittamishetkellä voimassa oleviin lausuntolomakkeisiin, jotka löytyvät lautakunnan sähköisestä asiointipalvelusta. Lausuntojen tulee olla pääsääntöisesti lukioaikana hankittuja. Lukihäiriöstä ja sen vaikeusasteesta antaa lausunnon lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, lukihäiriöön perehtynyt psykologi tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti.

Erityisopettajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka täyttää peruskoulun erityisopettajan virkaan säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Eritysjärjestelyiden hakeminen

Ryhmänohjaajat tiedottavat ryhmäänsä mahdollisuuksista erityisjärjestelyihin, jotta kokelaat voivat ryhtyä ajoissa hankkimaan tarvittavia lausuntoja. Opiskelija ottaa yhteyttä rehtoriin, jotta erityisjärjestelyitä koskeva hakemus saadaan vireille lautakuntaan.
Opiskelija yhdessä rehtorin, opettajien ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden kanssa harkitsee, mitkä erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa ovat tarpeellisia ja mahdollisia toteuttaa.

Tarkemmat ohjeet löytyvät ylioppilaslautakunnan sivuilta.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä