Video-opetus

Video-opetus

Osa kursseista opetetaan muista lukioista videon välityksellä. Opiskelussa noudatetaan tällöin järjestävän koulun sääntöjä ja sopimuksia. Opiskelijan tulee itse selvittää nämä ko. opettajan kanssa heti kurssin alussa. Teknisissä ongelmissa tulee ottaa yhteyttä heti rehtoriin. Opiskelutekniikan opettamisesta video-opiskelijoille vastaa lehtori Anne Laato.

Aikaisempien kokemusten perusteella video-opetuksessa on mahdollista saavuttaa hyviä arvosanoja.
Tämä vaatii opiskelijalta kuitenkin aktiivista ja itsenäistä otetta opiskeluun.

Seuraavat kurssit tarjotaan lukuvuonna 2018 - 2019 video-opetuksena: