Poissaolot

Poissaoloselvitykset ja poissaololuvan anominen

Lukiolain 714/2018 § 30 mukaan opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Lukiossamme hyväksytään vakiintuneen käytännön mukaan perusteltuna syynä sairastumisen lisäksi esimerkiksi

 • etukäteen anotut ja myönnetyt lomat 
 • opiskelijakunnan hallituksen kokoukseen osallistuminen
 • rehtorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, koulupsykologin, -kuraattorin tai terveydenhoitajan luona käynnit, mikäli näitä ei voi ajoittaa hyppytunneille
 • koulun järjestämät opintomatkat ja retket
 • tutortoiminta, koulun edustaminen, juhlaohjelmien harjoittelu, urheilutapahtumissa edustaminen
 • kutsuntoihin osallistuminen
 • sairaanhoidon tutkimukset 
 • ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen
 • autokoulun teoriakoe, riskikoulutus ja insinööriajo 

Työssäkäynti, autokoulun ajo-opetus, teoriatunnit tai henkilökohtaisten asioiden hoito eivät ole hyväksyttäviä poissaolosyitä.
Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla, ryhmänohjaajan tuokioissa ja muissa lukion yhteisissä tilaisuuksissa.

Sairaspoissaolot
 • Opiskelijan huoltaja hoitaa poissaoloselvitykset Wilman kautta.
 • Sairaspoissaolon voi selvittää myös ryhmänohjaajalle toimitetulla lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella.
 • Jos opiskelija sairastuu kesken päivän, hänen tulee ilmoittaa poistumisestaan ryhmänohjaajalle tai muulle opettajalle. Muuten poissaolo katsotaan luvattomaksi.
Ennalta tiedetyt poissaolot
 • Huoltaja voi anoa pätevästä syystä opiskelijalle lupaa poissaoloon. (Autokoulun oppitunneille osallistuminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon.)
 • Yksittäisen oppitunnin poissaoloon lupa anotaan kyseisen oppitunnin opettajalta.
 • Jos poissaoloaika on enintään viisi koulupäivää, lupa anotaan opiskelijan ryhmänohjaajalta.
 • Jos poissaoloaika on enemmän kuin viisi koulupäivää, lupa anotaan rehtorilta.
 • Pitkiä poissaoloja kannattaa välttää, koska jo viikonkin aikana kursseilla edetään pitkälle ja opiskelija on vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen.
 • Opiskelija on velvollinen selvittämään opettajiltaan poissaolonsa aikaiset tehtävät. Hänen tulee myös huolehtia, että tehtävät ovat tehtyinä, kun hän palaa kouluun.
Huom!
 • Alaikäinen opiskelija ei voi itse selvittää poissaolojaan.
 • Alle 18-vuotiaan kohdalla poissaolojen selvityksen tekee huoltaja tai terveysviranomainen.
 • Täysi-ikäinen opiskelija voi olla pois koulusta omalla ilmoituksellaan 1 - 3 päivää kerrallaan. Tarvittaessa ryhmänohjaajat pyytävät täysi-ikäistä opiskelijaa toimittamaan lukiolle selvityksen myös lyhyistä poissaolosta. esim. lääkärintodistuksen. 
 • Täysi-ikäisen opiskelijan poissaoloja voi tarvittaessa selvittää myös hänen entiset huoltajansa. 
 • Ryhmänohjaajat seuraavat poissaoloja.

Poissaolo koeviikolla

 • Jos opiskelija sairastuu koeviikolla, siitä tulee ilmoittaa välittömästi koululle (viimeistään koeaamuna).
 • Ilmoituksen voi tehdä opiskelijan huoltaja tai hätätapauksessa myös opiskelija itse.
 • Huoltaja tekee poissaoloselvityksen Wilmassa tai opiskelija tuo ryhmänohjaajalleen todistuksen terveydenhoitajalta tai lääkäriltä poissaolostaan.
 • Kun kokeesta poissaolosta on tiedotettu ja se on selvitetty asianmukaisesti, opiskelijalla on oikeus suorittaa koe uusintakuulustelupäivänä.
 • Jos mitään ilmoitusta poissaolosta ei tule, opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua uusintakuulusteluun eli kurssi on käytävä uudelleen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä