Poissaolot

Poissaoloselvitykset ja poissaololuvan anominen

 • Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla, ryhmänohjaajan tuokioissa ja muissa lukion yhteisissä tilaisuuksissa.
Sairaspoissaolot
 • Opiskelijan huoltaja hoitaa poissaoloselvitykset Wilman kautta.
 • Sairaspoissaolon voi selvittää myös ryhmänohjaajalle toimitetulla lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella.
 • Jos opiskelija sairastuu kesken päivän, hänen tulee ilmoittaa poistumisestaan ryhmänohjaajalle tai muulle opettajalle. Muuten poissaolo katsotaan luvattomaksi.
Ennalta tiedetyt poissaolot
 • Huoltaja voi anoa pätevästä syystä opiskelijalle lupaa poissaoloon. (Autokoulun oppitunneille osallistuminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon.)
 • Yksittäisen oppitunnin poissaoloon lupa anotaan kyseisen oppitunnin opettajalta.
 • Jos poissaoloaika on enintään viisi koulupäivää, lupa anotaan opiskelijan ryhmänohjaajalta.
 • Jos poissaoloaika on enemmän kuin viisi koulupäivää, lupa anotaan rehtorilta.
 • Pitkiä poissaoloja kannattaa välttää, koska jo viikonkin aikana kursseilla edetään pitkälle ja opiskelija on vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen.
 • Opiskelija on velvollinen selvittämään opettajiltaan poissaolonsa aikaiset tehtävät. Hänen tulee myös huolehtia, että tehtävät ovat tehtyinä, kun hän palaa kouluun.
Huom!
 • Opiskelija ei voi itse selvittää poissaolojaan.
 • Alle 18-vuotiaan kohdalla poissaolojen selvityksen tekee huoltaja tai terveysviranomainen.
 • Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla selvityksen tekee entinen huoltaja tai terveysviranomainen.

Poissaolo koeviikolla

 • Jos opiskelija sairastuu koeviikolla, siitä tulee ilmoittaa välittömästi koululle (viimeistään koeaamuna).
 • Ilmoituksen voi tehdä opiskelijan huoltaja tai hätätapauksessa myös opiskelija itse.
 • Huoltaja tekee poissaoloselvityksen Wilmassa tai opiskelija tuo ryhmänohjaajalleen todistuksen terveydenhoitajalta tai lääkäriltä poissaolostaan.
 • Kun kokeesta poissaolosta on tiedotettu ja se on selvitetty asianmukaisesti, opiskelijalla on oikeus suorittaa koe uusintakuulustelupäivänä.
 • Jos mitään ilmoitusta poissaolosta ei tule, opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua uusintakuulusteluun eli kurssi on käytävä uudelleen.