NAKKILAN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA

NAKKILAN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA

Lukijalle

Ohjaussuunnitelma toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken, ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.

Nakkilan lukion ohjaussuunnitelma on laadittu niin, että siitä tulisi mahdollisimman selkeästi esille ohjaustyön tavoitteet, työnjako ja vastuut sekä ohjauksen jatkuva kehittäminen. Ohjaus jakautuu kahteen osaan: kaikille opiskelijoille tarjottavaan tukeen sekä tarpeen mukaan tarjottavaan tukeen. Ohjaussuunnitelma on kirjoitettu ennen kaikkea lukion opiskelijalle. Ohjaussuunnitelmassa on huomioitu lukio-opetuksen koko henkilökunta, Nakkilan kunnan sekä Satakunnan yhteinen ohjaushenkilöstö.

Ohjaussuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty Opetushallituksen laatimia hyvän ohjauksen kriteereitä sekä Suomen Opinto-ohjaajat ry:n eettisiä periaatteita ja suosituksia. Lähtökohtana Nakkilan lukiossa on tarjota opiskelijoille laadukasta ohjausta. Käytännössä laadukas ohjaus tarkoittaa, että kaikki ohjaustoimijat ohjaavat opiskelijaa omasta perustehtävästään käsin.

http://www.oph.fi/download/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä