Kokeet ja uusintakuulustelut

Kokeet ja uusintakuulustelut

Kokeet
 • Jakson oppiaineiden kokeet järjestetään jakson lopulla koeviikon aikana.
 • Jos oppiaineesta (esim. liikunta) ei ole kirjallista koetta, koeviikolla järjestetään ko. oppiaineen tunnit erikseen sovittavalla tavalla.
 • Koepaikat ilmoitetaan koeaamuna ala-aulan ilmoitustaululla.
 • Kokeet alkavat klo 8.30 ja päättyvät klo 11.00.
 • Myöhästyneet voivat osallistua kokeeseen, jos myöhästyminen on enintään 45 minuuttia.
 • Opiskelijoilla tulee olla kokeissa mukana kirjoitusvälineet ja sallitut etukäteen kerrotut apuvälineet (matemaattisissa aineissa esim. taulukot ja laskimet).
 • Sähköisiä kokeita varten opiskelijoita voidaan edellyttää ottamaan mukaan omat koneensa ja tarvittaessa hiiret ja kuulokkeet.
 • Ulkovaatteet ja laukut jätetään koetilan ulkopuolelle. Puhelimet jätetään koetilan ulkopuolelle tai valvojan koetilassa osoittamaan paikkaan.
 • Jos opiskelijalla on kokeessa puhelin hallussaan, se tulkitaan vilpin yritykseksi ja koe hylätään.
Valmistelutunnit
 • Valmistelutunti eli valmistautuminen seuraavan päivän kokeeseen on tavallisesti koetta edeltävänä päivänä 3. oppitunnilla.
 • Valmistelutunti on pakollinen.
Kokeiden palautus
 • Kokeiden palautusajankohdat ilmoitetaan Peda.netin kalenterissa sekä ala-aulan ilmoitustaululla.
 • Palautukset ovat yleensä aamuisin klo 8.00 - 8.50.
 • Palautukset ovat pakollisia.
 • Hakematta jääneet kokeet palautetaan keskitetysti erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Uusintakuulustelut
 • Uusintakuulusteluja pidetään lukuvuoden aikana kolme kertaa.
 • Kuulusteluissa voi yrittää korottaa sekä hylättyjä että hyväksyttyjä kursseja.
 • Sekä hylättyä että hyväksyttyä kurssia voi yrittää korottaa kerran.
 • Kurssin arvosanaksi tulee suorituksista parempi.
 • Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa viimeistään kaksi päivää ennen kuulustelua.
 • Uusintakuulustelun paikka ilmoitetaan ilmoitustaululla ja aikaa kokeen suorittamiseen on kolme tuntia.
 • Uusintakokeessa saa suorittaa enintään kaksi koetta.
 • Kesän uusintatentti alkaa klo 10.00