Ohjaus nivelvaiheissa

Ohjaus nivelvaiheissa

Tutustuminen lukio-opintoihin alkaa halutessasi jo peruskoulussa. Opinto-ohjaaja esittelee yleisesti lukio-opiskelua ja tutorit toimivat rehtorin apuna kertomassa tarkemmin opiskelusta Nakkilan lukiossa. Opiskelusta lukiossa kerrotaan myös 9.luokkalaisten huoltajaillassa.

Ensimmäisenä lukiovuotena sinua autetaan monin eri tavoin tutustumaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä hankkimaan perustietoja ylioppilastutkinnosta. Lisäksi sinua tuetaan harjaantumaan lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen. Yleiset infotilaisuudet, ryhmänohjaustuokiot, opinto-ohjaajan tunnit sekä henkilökohtaiset tapaamiset ryhmän-ohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa kuuluvat kaikki tähän kokonaisuuteen. Lisäksi laadit opinto-ohjaajan tuella viimeistään ensimmäisen lukuvuoden lopuksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman lukio-opinnoista, joka sisältää myös alustavan ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Tarkoituksena on, että tehtävän avulla osoitat pohtineesi riittävästi itsesi kehittämiseen ja lukio-opiskeluun liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä kehittäneesi elämänsuunnittelu- ja hallintataitojasi.

Lukion loppuvaiheessa painopiste on ylioppilastutkintoon valmistautumisessa, jatko-opintoihin ohjauksessa, erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin tutustumisessa sekä sähköisiin hakujärjestelmiin perehtymisessä. Tehtävänäsi on ennen yhteishakua päivittää opinto-ohjaajan tuella henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi ja pohtia, miten suunnitelma on muuttunut tai miksi se on säilynyt samankaltaisena. Näin osoitat kehittäneesi edelleen itsetuntemustasi sekä elämänsuunnittelu- ja hallintataitojasi. Yhteishaun tulosten selvittyä sinulle on halutessasi mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen opinto-ohjaajan kanssa alkusyksystä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä