Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lähtökohdat

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon kunnioittamista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät tarkoita erojen kieltämistä. Erilaisten taustojen ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa yksilöiden mahdollisuuksiin saada koulutusta ja kehittää itseään kykyjensä mukaan.
Tasa-arvolaki velvoittaa kouluja huolehtimaan siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat lain tarkoituksen toteutumista.

Mäntynummessa

 • kannustetaan yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissa
 • jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja
 • lisätään tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta
 • ollaan sukupuolitietoisia, ja jokainen oppiaine edistää sukupuolten tasa-arvoa omalla tavallaan
 • kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen työtapoja, oppimisympäristöjä ja yhteistyökumppaneita valittaessa

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma MYKissä

 

 • Prosessin omistajana on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (YHR)
 • Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan yhdeksi suunnitelmaksi 2018–19
 • Suunnitelma liitetään valmistuessa Wilmaan lukuvuosisuunnitelman yhteyteen.
 • Suunnitelman vuosikierto
  • syksy
   • tasa-arvo/yhdenvertaisuuskysely hyvinvointiprofiilien yhteydessä
   • toimenpiteet
    • kehittämiskohteiden valinta sekä konkreettiset toimenpiteet
    • toteutussuunnitelma, työnjako, tiedottaminen
    • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ja esittely
   • kevät
    • toteutus
    • tasa-arvo/yhdenvertaisuuskysely hyvinvointiprofiilien yhteydessä
    • kuluneen lukuvuoden osalta arviointi
   • YHR arvioi lukuvuosittain, niitä kehittämiskohteita ja toimenpiteitä, jotka on merkitty suunnitelmaan.

 

 Lisätietoja:

 Oppaat:

Tasa-arvotyö on taitolaji (www.oph.fi/julkaisut/2015)

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnitelman opas oppilaitoksille (www.yhdenvertaisuus.fi à Kirjasto)


Mäntynummen yhtenäiskoulun ​tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma linkkinä

 Linkki suunnitelmaan: tasa-arvo ja yhdenverataisuussuunnittelu MYKissä 2018-9.docx