Oppilaskunta

OPPILASKUNNAN HALLITUS - OPPILAIDEN EDUNVALVONTAA

Oppilaskunnan hallitus toimii yhteistyössä jäseniensä, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Hallitus kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulun toimintaan liittyviä ideoita sekä suunnittelee ja toteuttaa erilaista toimintaa yhdessä opettajien kanssa. Oppilaskunnan hallitus pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan oppilaiden viihtyvyydestä koulussa. Tämä tapahtuu järjestämällä esimerkiksi erilaisia juhlia ja tempauksia. Hallitus antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita. Näitä annetaan vaikkapa järjestyssäännöistä tai työsuunnitelmasta.

Oppilaskunnan hallitus toimii tärkeässä roolissa, kun kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään terveyttä lisäävän projektin muodossa. Oppilaskunnan hallitus järjestää koulun taksvärkkikeräyksen.

Alaluokkien (esi-6. -luokat) oppilaskunnan hallitukseen luokat äänestävät lukuvuosittain oman edustajansa ja opetushenkilöstö omansa. Perinteisesti puheenjohtajana toimii 6.-luokkalainen edustaja ja sihteerinä 5.-luokkalainen edustaja. Lukuvuosi 2018-19 on alaluokkien oppilaskunnan ja sen hallituksen kahdestoista toimintakausi.

Yläluokat luokat äänestävät lukuvuosittain oman edustajansa oppilaskunnan hallituksen jäseniksi. Jäsenet osallistuvat kokouksiin, pienempiin tiimeihin ja niissä yhteyksissä päätettävien asioiden toteutukseen.

Aktiivinen oppilaskunnan hallitus on koko koulun liikkeellepaneva voima!