Arvot

Arvot

Koulumme arvot

Toisen kunnioittaminen ja hyvä käytös

Olemme kaikki yhtä arvokkaita. Ymmärrän jokaisen ihmisen oikeuden henkiseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen ja toimin sen mukaisesti. Huomioin toiset ihmiset käyttäytymällä ystävällisesti ja tasa-arvoa kunnioittaen.

Avoimuus

Olemme avoimia uusille ideoille ja viestimme tehokkaasti toistemme näkemyksiä kunnioitten.

Yrittävä elämänasenne

Kannustamme yrittävään elämänasenteeseen, luovuuteen, rohkeuteen ja arvostamme työn tekemistä sekä kannustamme kaveria.

Kestävä kehitys

Tunnemme vastuuni itsestämme ja ympäristömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Huolehdimme osaltani kouluympäristön siisteydestä, lajittelemme ja kierrätämme sekä arvostamme yhteistä omaisuutta.

Taloudellisuus lähtee hyvästä suunnittelusta ja arjen käytänteistä.