Mäntynummen yhtenäiskoulu

Tervetuloa Operaatio Mäntyyn

Tervetuloa Operaatio Mäntyyn

Kuutosluokkalaiset tulevat tutustumaan Mäntynummen yhtenäiskouluun 17.5. klo 9-13.
Huoltajien vanhempainilta on 16.5.2018 klo 18-19.

Kovakäpy -viikkopulma

Kovakäpy -viikkopulma herätellään henkiin muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Käy lukemassa ja vastaamassa pulmatehtävään kovakäpysivustolla!

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain pehmeitä palkintoja.

Tervetuloa kertomaan mielipiteenne Mäntynummen yläkoulualueen kehittämisestä!

Asukasilta Mäntynummen yläkoulualueen kehittämisestä 24.5.


Mäntynummen yläkoulualueen kehittämisestä järjestetään toinen asukasilta Perttilän koululla 24.5. klo 17-19.

Tähän alueeseen kuuluu Mäntynummen, Muijalan, Nummenkylän, Perttilän, Asemanpellon, Lehmijärven ja Pullin päiväkodit ja koulut.

 Lisätietoja tulee hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

 

Tervetuloa mukaan!  Lohjan kaupungin asiakkuuspäälliköt

Mäntynummen yhtenäiskoulun digiloikka

Tiedote Mäntynummen yhtenäiskoulun Chromebook-tietokoneiden hankinnoista

Mäntynummen yhtenäiskoulun siirtyminen tilapäisiin tiloihin pakotti harkitsemaan millaisia oppimateriaaleihin, oppimisympäristöihin ja teknologiaan liittyviä ratkaisuja tässä kohtaa tehdään. Eri vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen päätettiin hankkia henkilökohtaiset kannettavat Chromebook-tietokoneet 7.-9.-luokkien oppilaille ja opetushenkilöstölle. Henkilökohtaisten laitteiden hankkimiselle löytyy useita perusteita:

Nykyaikainen opetus

Voimassa oleva opetussuunnitelma sekä yhteiskunnan ja työelämän muuttuminen vaativat, että koulussa annetaan opetusta, joka on nykyaikaista ja valmentaa myös työelämää varten. Oppilaiden henkilökohtaiset laitteet mahdollistavat opetuksen suunnittelun ja toteutuksen aivan uusista lähtökohdista, kun ei olla lainalaitteiden varassa.

Oppimista tapahtuu kaikkialla

Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapahtuu kaikkialla, ja oppimisympäristö ei rajoitu pelkästään luokkahuoneeseen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Oppilas voi tehdä esimerkiksi kotitehtävänsä digitaalisilla välineillä aina kun se on tarkoituksenmukaista.

Henkilökohtaisen laitteen käyttöönotto vaatii koululaisen huoltajan hyväksynnän. Käyttösopimus löytyy Wilmasta yläpalkin menusta (=kolme vaakaviivaa) Lomakkeet kohdasta (Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus). Ennen kuin luovutamme koneen kotiin, pyydämme teitä tutustumaan laitteen käyttösopimukseen ja kuittaamaan sen Wilman kautta.

Lisätietoa aiheesta löytyy Lohjan kaupungin Peda.net-sivuilta osoitteesta

https://peda.net/lohja/tvt-sivut/tjvoih/hlmk