Erasmus +

Erasmus+

Projektia rahoitetaan Euroopan unionin tuella. Unioni ei vastaa tämän julkaisun sisällöstä.
Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

The project is co-funded by the European Commision.
The Commission accepts no responsibility for the contents of the publication.
CIMO is the national agency for the European Union's education and youth programmes.