Perusopetus - Grundläggande utbildning

VARAUDUMME MAHDOLLISIIN SÄHKÖKATKOIHIN / VI FÖRBEREDER OSS FÖR EVENTUELLA STRÖMAVBROTT

🇫🇮 Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin kouluissa.

Sähkökatkojenkin aikana koulujen toiminta pyritään pitämään käynnissä ja opetusta järjestämään normaalisti. Perusopetus järjestetään sähkökatkoista huolimatta lähiopetuksena. Sähkökatkot eivät automaattisesti ole syy oppilaan poissaoloon, vaan ne käsitellään samalla tavalla kuin muutkin poissaolot.

Mikäli sähkökatkos tulee koulupäivän aikana, se voi vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Toimintaa voidaan järjestää tavanomaista enemmän ulkona.
 • Tarjottava ruoka ei välttämättä ole ruokalistan mukaista.
 • Vettä ei välttämättä ole käytettävissä suuressa määrin. Ensisijaisesti taataan juomavesi.
 • Viemärit eivät ole käytössä.
 • Valoa saadaan patterikäyttöisistä valaisimista, kuten taskulampuista ja otsalampuista.
 • Sähkökatkon aikana on mahdollista, ettei puhelin tai netti toimi kuin jonkin aikaa, joten koulun henkilökunnan ja huoltajien välinen yhteydenpito ei tällöin onnistu. Hätätilanteissa voidaan kuitenkin aina soittaa hätänumeroon.

Koulupäivän alkaessa tai loppuessa sähkökatko voi olla päällä ja liikkuminen vaatia erityistä huomiota. Sähkökatkojen aikana voi koulumatkoilla olla katuvalot ja liikennevalot pois käytöstä.

Kouluissa tullaan harjoittelemaan oppilaiden kanssa, miltä tuntuu, jos sähköt menevät poikki ja valot sammuvat ja miten silloin toimitaan. Kouluissa käydään oppilaiden kanssa läpi käytännön asiat esim. miten wc:ssä toimitaan, miten kulkeminen koulussa tapahtuu.

Sähkökatkojen mahdollisesti pitkittyessä koulujen sisälämpötila laskee totutusta ja lämpimämpi vaatetus voi olla tarpeen. Oppilailla voi olla mukana koulussa oma vesipullo ja taskulamppu.


🇸🇪 Den exceptionella situationen på elmarknaden skapar osäkerhet kring elförsörjningen. Vi förbereder oss för eventuella strömavbrott i skolorna till följd av elbrist.

Även under strömavbrotten strävar vi efter att hålla skolorna igång och att ordna undervisning normalt. Den grundläggande utbildningen ordnas som närundervisning trots strömavbrotten. Strömavbrott ger automatiskt inte en orsak till att eleven kan vara frånvarande, utan sådana fall behandlas på samma sätt som andra frånvaron.

Om ett strömavbrott inträffar under skoldagen, kan det leda till följande:

 • Aktiviteter kan ordnas mer utomhus än vanligt.
 • Maten som serveras kanske inte är enligt menyn.
 • Vatten kanske inte är tillgängligt i stor utsträckning. Först och främst garanteras dricksvatten.
 • Avlopp fungerar inte.
 • Belysning fås från batteridrivna lampor, som ficklampor och pannlampor.
 • Under ett strömavbrott är det möjligt att telefonerna eller internet bara fungerar ett tag, då är kommunikation mellan skolpersonalen och vårdnadshavarna inte möjlig. I nödsituationer kan man dock alltid ringa nödnumret.

Om strömavbrottet sker i början eller slutet av skoldagen, kan rörelse kräva särskild uppmärksamhet. Under skolresor kan gatubelysningen och trafikljusen vara ur bruk vid strömavbrott. 

I skolorna kommer man att träna med eleverna hur det känns om elen stängs av och lamporna släcks och hur man ska agera då. I skolorna går vi igenom det praktiska med eleverna, till exempel hur man går på toaletten och hur man rör sig i skolan. 

Eftersom strömavbrotten kan dra ut på tiden, kan temperaturen i skolorna sjunka och då kan varmare kläder vara nödvändiga. Eleverna kan ta med sig egen vattenflaska och ficklampa till skolan. 

Kuvaa klikkaamalla pääset liikkuva koulu-sivuille.
Kuvaa klikkaamalla pääset vinkkejä etäopetukseen -sivuille. Sivut on suunnattu oppilaille ja heidän huoltajilleen.
Kuvaa klikkaamalla pääset vinkkejä etäopetukseen -sivuille. Sivut on suunnattu opetushenkilöstölle.
Klikkaamalla kuvaa pääset taitotasotavoitteita koskeviin sähköisiin materiaaleihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä