Koulukuljetukset

LOHJAN LOGISTIIKKAKESKUKSEN KOULUKULJETUSTIEDOTE / 3.10.2016

LOHJAN LOGISTIIKKAKESKUKSEN KOULUKULJETUSTIEDOTE / 3.10.2016

Koulukuljetukset

Koulukuljetusoikeus myönnetään huoltajan hakemuksesta koulumatkan pituuden, vaarallisuuden, rasittavuuden tai vaikeuden takia. Kasvatus- ja opetuslautakunta on vahvistanut kuljetusperiaatteet. 
Koulukuljetusta haetaan Wilman ”Hakemukset ja päätökset” välilehdellä ”lomakkeet” alla olevalla hakemuksella. Hakemuksissa on erikseen koulukuljetushakemus, vapaapaikkahakemus ja hakemus määräaikaisesta kuljetuksesta. 
Määräaikaista hakemusta käytetään esim. tapaturmaan tai sairauteen liittyvissä määräaikaisissa kuljetustarpeissa. 
Päätökset hakemuksiin tehdään Wilmaan, päätös on nähtävissä ”hakemukset ja päätökset” välilehdellä. 

Kuljetusjärjestelyt ovat ensisijaisesti vuoroliikenteen käyttö, toissijaisesti kouluauto, jos vuoroliikennettä ei ole ja kolmantena vaihtoehtona on kuljetuskorvauksen suorittaminen huoltajalle. 

Vuoroliikenteen käyttöä varten oppilaalle luovutetaan lukuvuotta varten matkakortti. Matkakortti on rajattu kulkuun kotipysäkin ja koulun pysäkin väliseen liikennöintiin. Matkakorttia ei saa käyttää muuhun kulkemiseen. Mikäli luovutettu matkakortti katoaa tai rikkoutuu, peritään huoltajalta uuden matkakortin luovuttamisesta 40 euron korvaus. 

Koulukuljetusjärjestelyt löytyvät päivitettynä Wilman ”tulosteet” välilehdeltä ”Koulukuljetustiedote” tulosteena. Tiedotteessa on näkyvissä haku- ja jättöpaikka, vuoroliikenteellä kulkijoilla nimetyt kotipysäkit. Kouluautoilla kulkijoilla tiedotteessa näkyy aamuhakuaika, koulun päättymisaika iltapäivällä ja kouluauton yhteystiedot. Aamuisin kouluauton hakupaikalla tulee olla 5 minuuttia ennen ilmoitettua aikaa. Iltapäivällä koulun päättyessä tulee siirtyä kouluauton hakupaikalle koulutunnin päättyessä. Iltapäivällä voi olla odotusaikaa. 
Koska koulukuljetustiedotetta päivitetään muutostarpeiden mukaisesti, tulee huoltajien aika-ajoin käydä tarkistamassa kuljetustiedotteen sisältö. Mikäli koulukuljetus on järjestetty kouluautolla, tulee huoltajan ilmoittaa kuljetuksesta poissaolot suoraan kouluautolle yhteydenottonumeroon, joka näkyy koulukuljetustiedotteessa. 

Huoltajat voivat asioida kuljetuksen suunnittelijoiden kanssa lähettämällä Wilman pikaviestin ”Logistiikkayksikkö” –saajalle. ”Logistiikkayksikkö” pyrkii vastaamaan Wilman kautta pikaviesteihin saman päivän aikana.

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2019 alkaen ja vaarallisten teiden luokitukset sekä ohjeistus poikkeusjärjestelyihin:
Lohjan esiopetuksen ja peruskoulujen koulukuljetusperiaatteet 1.8.2019 alkaen[3015].pdf