Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

MÄNTYNUMMEN YHTENÄISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Noudatan järjestyssääntöjä kaikessa koulun toiminnassa ja koulumatkoilla

  1. Olen ystävällinen ja reilu kaikille
  2. Huolehdin omasta ja toisten turvallisuudesta
  3. Annan työrauhan itselleni ja toisille
  4. Huolehdin läksyistäni ja pidän tarvittavat opiskeluvälineet mukanani
  5. Huolehdin terveydestäni ja pidän ympäristön siistinä
  6. Noudatan koulun aikatauluja ja koulualueen rajoja
  7. Kunnioitan toisen omaisuutta
  8. Noudatan koulumme aikuisten antamia ohjeita
  9. Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen

Järjestyssäännöt tarkemmin

MÄNTYNUMMEN YHTENÄISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Noudatan järjestyssääntöjä kaikessa koulun toiminnassa ja koulumatkoilla.

1. Olen ystävällinen ja reilu kaikille

- käyttäydyn kohteliaasti

- työskentelen kaikkien kanssa

- kerron kiusaamisesta aina aikuisille

 2. Huolehdin omasta ja toisten turvallisuudesta

- väkivaltainen käytös, esim. lyöminen, potkiminen ja sanallinen kiusaaminen on kiellettyä

- sisätiloissa kävelen

- pelaan, palloilen, skeittaan vain ulkona

- käpyjä, lumipalloja tai muita en heittele

- noudatan liikennesääntöjä

- pyöräilen/mopoilen kouluun vasta pyöräily-/mopokortin suoritettuani

- toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on ehdottomasti kielletty


3. Annan työrauhan itselleni ja toisille

- Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 §)

- kuuntelen

- pyydän puheenvuoron viittaamalla

- keskityn opiskeluuni

 4. Huolehdin läksyistäni ja pidän tarvittavat opiskeluvälineet mukanani (ks. Perusopetuslaki 35 §)

- huolehdin oppikirjoistani ja opiskeluvälineistäni

- en tuo kouluun rahaa, karamellia, energiajuomaa tms.

 
5. Huolehdin terveydestäni

- pukeudun asianmukaisesti oppituntien edellyttämällä tavalla

- syön monipuolisesti

- huolehdin hygieniastani

- en käytä tai pidä hallussani tupakkaa tai muita päihteitä (Perusopetuslaki 29 §)

- sähkötupakan tuominen kouluun on kielletty

- energiajuomien käyttöä koulussa ja koulualueella ei hyväksytä

 
6. Noudatan koulun aikatauluja ja koulualueen rajoja

- tulen oppitunneille ajoissa

- koulukuljetusoppilaana odotan kuljetusta katoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä

- pysyn välituntialueella

- sairastuessani koulupäivän aikana pyydän luvan poistumiseen opettajalta tai terveydenhoitajalta

 
7. 
Kunnioitan toisen omaisuutta ja ympäristöäni

- pidän tavarani järjestyksessä

- en koske toisen tavaroihin ilman lupaa

- palautan tarvikkeet omille paikoilleen

- käsittelen huolellisesti koulun omaisuutta

- Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974)

 
8. 
Noudatan koulumme aikuisten antamia ohjeita

- ilmoitan sääntörikkomuksista koulun aikuisille

- matkapuhelimet ja soittimet pidän äänettöminä laukussa ja otan ne esille vain opettajan luvalla

- toisen luvaton kuvaaminen ja/tai muu tallentaminen ja jakaminen netissa tms. on kielletty

- Koulun aikuiset kantavat vastuun oppilaiden turvallisuudesta, ja siksi oppilaiden tulee noudattaa annettuja toiminta- ja turvallisuusohjeita.

 
9. Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen

- En kiusaa oppilastovereitani ja kunnioitan toisen koskemattomuutta!