Åtgärdsplan mot mobbning

Åtgärdsplan mot mobbning

Källhagens skola

ÅTGÄRDSPLAN MOT MOBBNING- ALLMÄNT

I Källhagens skola accepteras mobbning naturligtvis inte och skolan tar itu med eventuell mobbning fortast möjligt. För att förebygga mobbning satsar skolan aktivt på trivsel och en god vi-anda. Vi håller regelbundna klassföreståndarkvarter och strävar till att ha en så effektiv rastövervakning som möjligt. Under läsåret hålls KiVa-lektioner.

Själva fenomenet mobbning är viktigt att definiera. Enstaka incidenter är inte mobbning. Mobbning är om en eller flera elever upprepade gånger trakasserar en annan elev. Mobbning ligger i själva upprepningen.

Mobbning pågår ofta så länge mobbaren tror att ingen vuxen känner till den. Som förälder kan du hjälpa till att lösa mobbing genom att

- alltid kontakta skolan om du misstänker mobbning
- försöka hålla dig lugn även om ditt barn mobbar eller blir mobbat
- uppmuntra barnet att berätta om det som hänt om du får veta att ditt barn
blir mobbat
- göra klart för barnet att du inte accepterar mobbning om du får veta att ditt
barn mobbar andra.

Från och med hösten 2009 är skolan med i KiVa-skola programmet. Programmet är en modell för att minska mobbning, som finansieras av undervisningsministeriet och utvecklats vid Åbo Universitet. Förkortningen KiVa bildas av de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava, vilket betyder ”emot mobbning”. Ordet ”KiVa” ger samtidigt en signal om en trevlig skola, där alla trivs och mår bra. Läs mera om programmet på www.kivaskola.fi.

Om mobbning uppdagas har skolan ett antimobbningsteam, ett sk. KiVa-team. Källhagens skola hart valt den mobbningsfördömande metoden. Teamet arbetar i enlighet med KiVa-programmet. Under läsåret 2016-2017 sitter följande lärare i KiVa-teamet:

Lotta Helenius
XX
Charlotta Allamo
Johanna Knuts-Berlin


Skolans åtgärdsplan strävar till att både lärare, föräldrar och elever aktivt ska kunna förebygga och stoppa mobbning. Enligt lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i utbildning rätt till en trygg studiemiljö.


Källhagens skola –handlingsplan mot mobbning

Skolans handlingsplan mot mobbning har utarbetats enligt KiVa-programmet.

- ett KiVa-team bestående av fyra lärare tillsätts vid läsårets början
- eleverna och personalen informeras om teamet och dess funktion
- om misstanke om mobbning föreligger bör någon bland skolans personal omedelbart kontaktas. Upplysningen förmedlas vidare till teamet, som tar itu med fallet.

Handlingsplanen i korthet:


1. När mobbning upptäcks samlas teamet och kommer överens om vad som
ska göras.
2. Samtal förs med mobbningsoffret för att få tillräcklig information.
3. Då teamet fått en helhetsbild av situationen kallas mobbarna en i sänder
för strukturerade samtal. De blir upplysta om att man vet att de mobbar,
att skolan fördömer mobbningen och att man kräver att
mobbningen ska upphöra.
4. Kontakt med alla inblandades vårdnadshavare
5. "Kontroll" av mobbarna, har mobbningen upphört? Diskret kontakt med
mobbningsoffret.
6. Uppföljningssamtal med mobbarna efter 1 - 2 veckor.
7. Fallet dokumenteras.

Källhagens skola- förebyggande åtgärdsplan mot mobbning

I förebyggande syfte satsar skolan på

- trivsel och god anda
- goda relationer bland elever, mellan lärare och elev samt mellan övrig personal och elev
- regelbunda klassföreståndarkvarter (en gång/vecka)
- effektiv rastövervakning
- vänelevsverksamhet
- KiVa-temadagar/eftermiddagar/lektioner regelbundet
- information till elever vårdnadshavare om vad mobbning är samt vad vad man kan göra om man misstänker mobbning

Elever och föräldrar informeras även om skolans handlingsplan mot mobbning.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä