Källhagens skola

Källhagens skola

Källhagens skola är en medelstor skola som ger grundläggande utbildning i åk 7-9. Skolans undervisningsspråk är svenska och eleverna, som till stor del är tvåspråkiga, kommer från Lojo och de omkringliggande kommunerna, främst Ingå, Sjundeå och Vichtis.

Elevantalet läsåret 2019-2020 är ca. 260. Våra elever delar fastighet med ca.80 studerande vid Virkby gymnasium. Antalet lärare som undervisar i Källhagens fastighet är 33. Dessutom har vi 6 skolgångsbiträden, skolpsykolog, skolhälsovårdare och skolkurator.

Skolans verksamhet bygger på en modern kunskaps- och inlärningssyn med stark Grön flagg-profilering. Skolan ser eleverna som aktiva, ansvarskännande individer med en positiv inre vilja att lära sig och strävar i undervisnings- och fostringsarbetet till att förstärka dessa egenskaper hos eleverna.