Källhagens skola

Källhagens skola

Källhagens skola är en medelstor skola som ger grundläggande utbildning i åk 7-9. Skolans undervisningsspråk är svenska och eleverna, som till stor del är tvåspråkiga, kommer från Lojo och de omkringliggande kommunerna, främst Ingå, Sjundeå och Vichtis.

Elevantalet läsåret 2021-2022 är ca. 255. Våra elever delar fastighet med ca.90 studerande vid Virkby gymnasium. Antalet lärare som undervisar i Källhagens fastighet är 33. Dessutom har vi 6 skolgångsbiträden, skolpsykolog, skolhälsovårdare och skolkurator.

Skolans verksamhet bygger på en modern kunskaps- och inlärningssyn med stark Grön flagg-profilering. Skolan ser eleverna som aktiva, ansvarskännande individer med en positiv inre vilja att lära sig och strävar i undervisnings- och fostringsarbetet till att förstärka dessa egenskaper hos eleverna.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä