Specialundervisning

Specialundervisning

För elever med läs- och skrivsvårigheter, talsvårigheter eller andra inlärnings- eller anpassningssvårigheter ordnar skolan vid behov specialundervisning. Undervisningen ges utgående från lärokurserna i skolans allmänna undervisning, men anpassas så att de motsvarar elevernas inlärningskapacitet.
Om målen i den allmänna läroplan inte uppnås görs en individuell plan för eleven i samråd med elev, vårdnadshavare, ämneslärare och speciallärare. För bedömningen ansvarar ämnesläraren och specialläraren tillsammans.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä