Grön flagg

Grön flagg-verksamhetens planer vårterminen 2019

Lingon av Ronja och Ninni.jpg

Vårterminen 2019 har miljörådet i Källhagens skola följande planer

JANUARI

- Internationella snödagen upmärksammas

FEBRUARI

- Grön flagg-dagen och 2.2.: Program med temat vatten, snö och is för åk 1-2 i Virkby skola

MARS

- Världsvattendagen uppmärksammas
- Earth hour. Information och släckta lampor

APRIL

- Möte med personal och köket

MAJ

- Städdag i början av maj
- Gemensam utfärd i närmiljön med lågstadiernas miljöråd till SikaKiva
- Sluta slösa - veckan uppmärksammas
- Intervju av lärare och elever kring rutiner och våra teman

VERKSAMHET MILJÖRÅDET / GRÖN FLAGG I HUSET SKÖTER UNDER HELA LÄSÅRET:

- tömning av sopsorteringsstationer klassvis en rast varje vecka

- tips i en händelsekalender om ekotrevliga händelser i närmiljön i västra Nyland: https://peda.net/id/f3abb0349a0

- väderleksstation som sänder ut information på nätet om vädret: https://opensensemap.org/explore/5a688552411a79001945cb6d

- handledande läraren ansvarar även för en utlånedepå för miljömätande utrustning i Lojo: https://peda.net/id/3814ea16c88

INTERVJUFRÅGOR OCH SVAR PÅ INTERVJU I SIKAKIVA 8.5.2019

Hur mycket vatten går det åt djuren per dag: 150 liter / dag


Hur ofta byts vattnet för djuren? Varje dag och oftast två gånger per dag


Hur mycket vatten går till spillo per dag? Mycket lite


Hur mycket mat går åt per dag? 40 kg


Hur ofta sköts djuren per dag? Hela tiden


Hur mycket av budgeten per år går till mat: 10% av budgeten går till mat, medan 30% av budgeten går åt för skötseln


Är alla sköldpaddor skickliga simmare? Nej


Vad äter djuren som kräver mycket virtuellt vatten? Melon, sallad och vissa andra grönsaker


Vilket djur har det största vattenavtrycket? Sköldpaddorna


Hur ser man att ett djur är stressat av sin närmiljö? Det rör sig oroligt, söker sig avlägset och gör av med mycket energi


Varifrån kommer maten till djuren? En del av maten kommer från Storbritannien, medan mycket av fodret är inhemskt


Varifrån kommer vattnet? Vi använder stadens vattenledningsvatten


På vilket sätt kan närmiljön uppleva terapeutisk miljönytta av verksamheten? En av ponnierna har besökt ett åldringshem. Även förståndshandikappade besöker med jämna mellanrum besöksgården

Vattenbilder inför världsvattendagen

Määräaika:
Lämna gärna in ditt bidrag på en vattenbild och meddela gärna i namnet på filen vem som lämnat in bilden

Med tacksamma hälsningar

Miljörådet

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.