Välkommen till Källhagens sidor

KALENDER

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 14

1 April 2024 Thursday
2 April 2024 Thursday
3 April 2024 Thursday
5 April 2024 Thursday
6 April 2024 Thursday
7 April 2024 Thursday

Viikko 15

8 April 2024 Thursday
9 April 2024 Thursday
10 April 2024 Thursday
12 April 2024 Thursday
13 April 2024 Thursday
14 April 2024 Thursday

Viikko 16

15 April 2024 Thursday
16 April 2024 Thursday
17 April 2024 Thursday
18 April 2024 Thursday
19 April 2024 Thursday
20 April 2024 Thursday
21 April 2024 Thursday

Viikko 17

22 April 2024 Thursday
23 April 2024 Thursday
24 April 2024 Thursday
25 April 2024 Thursday
26 April 2024 Thursday
27 April 2024 Thursday
28 April 2024 Thursday

Viikko 18

29 April 2024 Thursday
30 April 2024 Thursday
1 May 2024 Thursday
2 May 2024 Thursday
3 May 2024 Thursday
4 May 2024 Thursday
5 May 2024 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Information till hemmen mars 2024

Hej elever och vårdnadshavare!

Jag vill påminna om några saker:

- delta i trepartssamtalen, de är ytterst viktiga för oss alla (eleven, hemmet, skolan)

- ni elever som har fått datorer från skolan (åk 7-8), se till att ni kommer med laddad maskin till skolan och ha maskinen med alla dagar!

- ifall du är borta av någon orsak kollar du upp vad de övriga gått igenom (genom att kontaka klasskompisar eller genom Wilma/classroom), du kommer förberedd till skolan. Prov skrivs direkt då du kommer tillbaka.

- kom ihåg att vi har elevvårdstjänster till ert förfogande, kontakta (Wilma) kurator Malena eller hälsovårdare Maria ifall ni funderar på något 

- vi erbjuder även ungdomstjänster varje vecka, tala med ungdomsarbetare Sami då ni ser honom i korridoren eller skicka Wilma

- vi följer upp elevers frånvaro och reagerar direkt enligt SkolSkick-närvaromodellen - KouluKunnossa 

"Att förebygga skolfrånvaro och stödja kopplingen till skolan är hörnstenar i att ingripa vid frånvaro. Tidigt ingripande vid frånvaro är viktigt. Enligt forskningsbaserad kunskap ökar riskfaktorerna efter 10 procents frånvaro. Elevernas frånvaro följs upp systematiskt och kontinuerligt. Läraren antecknar frånvaron i ett uppföljningssystem (t.ex. Wilma) och följer med frånvaromängden. Vårdnadshavare och elever ska informeras om frånvarouppföljningen och modellen för ingripande. Frånvaro betraktas alltid som en helhet. All frånvaro måste beaktas (utredd, av hälsoskäl, på förhand anhållen och olovlig). "

VAD KAN VÅRDNADSHAVAREN GÖRA?

• Prata om skola och studier i en positiv ton.

• Var glad och visa att du tycker att skolan är viktig.

• Var vänlig, men bestämd. Uppmuntra barnet att gå till skolan och vara närvarande.

• Tänk på att barnets ångest och rädsla kan öka av att barnet undviker saker som orsakar rädsla. Vårdnadshavaren kan med sitt eget agerande stärka barnets tro på sig själv och på sin förmåga att hantera svåra känslor.

• Godkänn inte frånvaro som lovlig om du inte är säker på orsaken till frånvaron.

• Skapa förtroende för att problemen går att lösa.

• Även om det kan kännas svårt på morgonen ska barnet komma till skolan, antingen försenat eller till en viss överenskommen lektion.

• När ditt barn är borta från skolan (t.ex. på grund av sjukdom) ska du stödja barnets återgång till skolan.

• Upprätthåll regelbundna dagliga rutiner. Hjälp ditt barn att få tillräckligt med sömn på nätterna, det kan till exempel innebära att begränsa telefonanvändningen.

• Även om ditt barn eller din ungdom inte går till skolan ska du hålla fast vid vardagsrytmen och dagliga rutiner: väckning på morgonen, regelbundna måltider, skoluppgifter och läxor ska göras under dagen.

• Stöd barnets skolgång, t.ex. läxor och prov.

• Lär dig identifiera belönande situationer som får barnet att stanna hemma och sträva efter att minimera dessa. Får barnet sova längre på morgonen eller spela spel? Får barnet förälderns fulla uppmärksamhet?

• Var konsekvent och systematisk när du belönar barnet.

 Ta upp frågan med skolans personal så tidigt som möjligt. Be om hjälp i tid! Ge inte upp!

 

Läs mera här: 

SkolSkick_franvaromodel_082023.pdf (koulukunnossa.fi) 

SkolSkick_vårdnadshavaren_brochyr_05072023 (koulukunnossa.fi)

SkolSkick_UNGDOM_broscyr_05122023 (koulukunnossa.fi)

 

 

Kom och prata med mig eller någon i personalen om ni funderar på något, vi finns till för er elever och vårdnadshavare!

Vårhälsningar

Monica Lemberg

INFORMATION OM DETTA LÄSÅR

Höstterminen inleds torsdagen 10.8.2023 kl.9.00. Tyngdpunktsområden för nästa läsår är en satsning på Lojo 700 år samt på välmående. Arbetet med Grön flagg fortsätter även. 

-Skolfotografering 30-31.8.
Anmälan senast 28.8 https://skk.kuvatilaus.fi/MCXLBD

- Niornas prao är v.38-39 

- Åttornas frivilliga prao är v.11

- Trepartssamtalen förs i oktober-november (åk 9) samt i februari-mars (åk 7-8)

- Vi delar ut betyg 22.12.2023 samt 1.6.2024

- Skolans hemsida uppdateras kontinuerligt https://peda.net/lohja/peruskoulut/rk/kallhagens-skola

- Ni kan även följa skolan på https://www.facebook.com/kallhagensskola/

 

LÄSÅRET 2023-2024

 Höstterminen 10.8.- 22.12.2023 91 arbetsdagar

Terminen inleds 10.8.2023 (torsdag) 

Höstlov 16.-20.10.2023 (v 42) 

Självständighetsdag 6.12 (onsdag)

Jullov 23.12.2023 (lördag) - 7.1.2024 


Vårterminen 8.1.- 1.6.2024 97 arbetsdagar

Terminen inleds 8.1.2024 (måndag)

Sportlov 19.- 23.2.2024 (v 8)

Påsk 29.3.-1.4.2024

Kristi Himmelsfärdsdag 9.5.2024

Avslutning 1.6.2024 (lördag) 

Jag önskar alla ett lärorikt läsår!

Monica Lemberg 

rektor  

Wilma-utskick 13.10.2023

Wilma-utskick 13.10.2023
Lojo har varit i rubrikerna (Yle) gällande resultat i Hälsa i skolan-enkäten.
Jag vill därför redan nu publicera våra resultat. Det är fjolårets åttor (ca.90st ) och nior (ca.60st ) som deltog i enkäten i april 2023.
Ni hittar vårt resultat på vår hemsida. Jag har sammanställt resultatet så att ni kan jämföra vårt resultat med landets, Lojos och välfärdsområdets. Dessutom ser ni våra tidigare resultat. Det lönar sig att ladda ner filen: https://peda.net/…/his-23-kallis-mobbning-trakasserier.xlsx…
På hemsidan och på Wilmas anslagstavla hittar ni vår gemensamma instruktion inom Lojo stad: https://peda.net/…/Plan%20f%C3%B6r%20att%20skydda… Ber om ursäkt för att allt inte ännu är översatt.
Vi jobbar på, vi lyssnar, reagerar direkt och agerar enligt instruktionen.
Det viktiga är att ni elever och ni där hemma berättar åt oss ifall ni upplever/hör om mobbning och trakasserier!
I vårt antimobbningsteam sitter: lärarna Jim Backlund, Lotta Helenius, Cecilia Johansson, Johanna Knuts
I november ordnar vi, Källhagens skola, föräldramöten i Källhagen, i Ingå och i Sjundeå. Vi går då diskuterande igenom resultatet med er vårdnadshavare. Jag återkommer med datum!
Ha ett skönt höstlov!
Hälsningar
Monica Lemberg
Bildlänk till skola i rörelse sidan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä