Trivselregler (uppgjorda våren 2017, redigerade våren 2019)

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER

Ordningsregler för de svenska skolorna i Lojo (åk 1-9)

För att trygga studiemiljön och öka trivseln i skolan har följande regler utarbetats. De gäller inom skolområdet under skoltid, samt vid tillställningar som anordnats av skolan även utanför skolområdet

  1. Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss behövligt material
  2. Under hela skoldagen används elektronisk utrustning enligt lärarnas anvisningar och direktiv.
  3. Vi respekterar varandra.
  4. Vi respekterar andras egendom. Skolan ansvarar inte för privat egendom.
  5. Vi avlägsnar oss från skolområdet endast med lärares lov.
  6. Vi följer de samhälleliga lagarna även i skolan. Användning av energidrycker i skolfastigheten eller på skolområdet godkänns inte.
  7. Vi undviker situationer och platser som kan förorsaka fara under raster, lektioner, och skolvägen.
  8. Vi bär alla ett gemensamt ansvar för trivseln i skolan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä