Erasmus+

Källhagens skola i Virkby, Lojo med i ett nytt Erasmus+projekt tillsammans med 5 andra länder


Källhagens skola är för andra gången med i ett EU-finansierat Erasmus+projekt som startade i september och pågår till maj 2020. Det förra projektet var mellan 2014-16.

I projektet samarbetar Källhagens skola med fem andra Grön Flagg-skolor från andra EU länder: Lettland, Tjeckien, Bulgarien, Portugal och Malta.

Det genomgående temat för hela Er+projektet är “Sustainability”, hållbarhet, och “Inquiery based education, STEAM” (science, technology, engineering, art and math) dvs problembaserat lärande i naturvetenskapliga ämnen.

Detta läsår anordnar Källhagens skola en miljöseminarievecka i oktober (v.41) om Hållbart samhälle och hållbar konsumtion, då skolan får gäster i form av elever och lärare från partnerskolorna. Vi åker även till Portugal och Malta.

Källhagen in English

Källhagens skola is an upper secondary school that participates in the Eco-School program with 40
members of the staff and 220 pupils that are mainly Swedish-speaking or bilingual (Swedish and Finnish) and come from an area around the town of Lojo/Lohja. We focus on environmental questions in all subjects. Our school received the sustainable level Eco-school status (Grön Flagg) in 2014.