Kansliets information till hemmen

NAMN- ELLER ADRESSÄNDRINGAR

Namn- eller adressändringar meddelas skriftligen snarast möjligt till kansliet.

FRÅNVARO OCH ANHÅLLAN OM LOV

Om en elev insjuknar och blir borta från skolan bör vårdnadshavaren underrätta klasshandledaren per Wilma (https://lohja.inschool.fi/).
Om en elev under skoldagen önskar avlägsna sig t.ex. på grund av sjukdom eller läkarbesök, bör han alltid meddela klasshandledaren eller annan lärare.

För frånvaro av annan orsak har klasshandledaren rätt att bevilja ledigt för högst tre dagar. Ansökan bör vara skriftlig per Wilma. 
För längre tid krävs rektors tillstånd. Anhållan om ledigt görs per Wilma.

Skolan ansvarar inte för vad eleverna går miste om av undervisningen under t.ex. en semestervecka. Eleven bör själv ta reda på och utföra arbete som genomförts i skolan under frånvarotiden.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Eleverna är olycksfallsförsäkrade under skoltid. Försäkringen gäller även under resan till och från skolan, samt under lägerskola, exkursioner, klassresor o.dyl.

Eftersom skolan inte har någon egendomsförsäkring, avråder vi elever från att ta värdesaker till skolan.

SKOLSKJUTSAR
Information om skolskjutsarna finns i Wilma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä