9.lk

Ruotsi 9. luokka

Ruotsia opiskellaan yhdeksännen vuosiluokan aikana 2 tuntia/viikko.

Sisältö
Aiheet liittyvät mm. luontoon, kotiaskareisiin, kesätöihin, opiskeluun ja ympäristöasioihin. Opitaan mm. infinitiivi, sanajärjestys, prepositioita ja adjektiivin vertailu. Lisäksi runsaasti kertausta.

Arviointi
- n. 5 pienehköä koetta
- mahdollisesti valtakunnallinen koe
- sanakokeita/fraasikokeita/pistokokeita
- suullinen tuntityöskentely ja ääntäminen
- muu tuntityöskentely ja aktiivisuus
- läksyt
- opiskeluasenne
- itse-/vertaisarviointi

Oppikirja
Hallonbåt 5-6 (Del 2:sta eteenpäin)