8.lk

Ruotsi 8. luokka

Ruotsia opiskellaan kahdeksannen vuosiluokan aikana 2 tuntia/viikko.

Sisältö
Seitsemännen vuosiluokan kertausta ja uusia arkielämän viestintätilanteita, esim. tunnetiloista, matkustamisesta ja kulttuuriharrastuksista kertominen. Rakenteista keskeisimpinä apuverbit, persoonapronominien objektimuodot, imperfekti ja imperatiivi. Myös perfektiin tutustuminen aloitetaan.

Arviointi
- n. 6 pienehköä koetta
- sanakokeita/fraasikokeita/pistokokeita
- suullinen tuntityöskentely ja ääntäminen
- muu tuntityöskentely ja aktiivisuus
- läksyt
- opiskeluasenne
- itse-/vertaisarviointi

Oppikirjat
Hallonbåt 3-4 (Loppuosa Del 3:sta, Del 4-7), jonka jälkeen Hallonbåt 5-6 (Del 0-1)