7.lk

Ruotsi 7. luokka

Seitsemännen vuosiluokan aikana ruotsia opiskellaan 1 tunti/viikko.

Sisältö
Kuudennen vuosiluokan kertausta ja uusia arkielämän viestintätilanteita. Opitaan mm. kertomaan asumisesta ja harrastuksista. Myös rakenteissa kerrataan ja syvennetään alakoulussa opittuja rakenteita, keskeisimpänä perusluvut, substantiivien monikko, persoonapronominit ja adjektiivit. Opitaan järjestysluvut, kuukaudet, substantiivin määräinen muoto ja omistuspronominit.

Arviointi
- n. 3 pienehköä koetta
- sanakokeita/fraasikokeita/pistokokeita
- suullinen tuntityöskentely ja ääntäminen
- muu tuntityöskentely ja aktiivisuus
- läksyt
- opiskeluasenne
- itse-/vertaisarviointi

Oppikirja
Hallonbåt 3-4 (Del 0, Del 1, Del 2 ja alkuosa Del 3:sta)