Ge2

8 lk.

Kahdeksannella luokalla opiskelemme maantietoa yhden vuosiviikkotunnin verran eli yhden kurssin. Asiasisällöt painottuvat Euroopan maantietoon ja ns. kulttuuri- eli ihmismaantieteeseen.

Opiskelun erityiset painoalueet:

• perusnimistö
• Euroopan kartasta
• luonnonvarojen käyttö ja niiden riittävyys maapallolla (ekosysteemipalvelut)
• kulutusvalinnat
• esimerkkejä erilaisista kulttuureista maapallolla
• väestörakenne ja väestönkasvu

Arviointi:

- 2 koetta
- ryhmätyöt arvioidaan yhdessä: yleisö antaa omat kommenttinsa ohjatusti, samoin opettaja ja työn tehnyt ryhmä
- kaikki palautettavat tehtävät arvioidaan
- oppilaan ryhmätyötaidot ja työskentelytaitoja arvioidaan kaikissa opiskelutilanteissa