Ge3 (1,5 vuosiviikkotuntia)

9 lk.

Yhdeksännellä luokalla opiskelemme maantietoa 1,5 vuosiviikkotuntia eli puolitoista kurssia. Opiskelun pääpaino on Suomen maantieteessä, sekä luonnon- että kulttuuriympäristössä. Kurssilla toteutetaan ryhmän yhteisiä, sekä itsenäisiä projekteja. Seurataan aktiivisesti sekä ulkomaan että kotimaan uutisointia.

Opiskelun erityiset painoalueet:

• Suomen peruskarttanimistö
• Jääkausi ja sen jälkeiset muodostelmat
• ilmastonmuutos
• Itämeren ongelmat
• Suomen väestörakenne ja –kehitys
• luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa
• elinkeinot Suomessa

Arviointi:

- 2 koetta
- ryhmätyöt arvioidaan yhdessä: yleisö antaa omat kommenttinsa ohjatusti, samoin opettaja ja työn tehnyt ryhmä
- kaikki palautettavat tehtävät arvioidaan
- oppilaan ryhmätyötaidot ja työskentelytaitoja arvioidaan kaikissa opiskelutilanteissa