Ge1

7.lk.

Seitsemännellä luokalla opiskelemme maantietoa yhden vuosiviikkotunnin eli yhden kurssin verran. Kurssi painottuu yleiseen Maan ja Aurinkokunnan tuntemukseen, opiskelemme esimerkiksi vuodenaikojen syntymistä, ilmakehän ominaisuuksia ja tulivuorten toimintaa. Oppilas saa hyvät perustiedot Maasta planeettana. Otamme käyttöön monipuoliset opskelumenetelmät

Opiskelun erityiset painoalueet:

  • perusnimistö maapallon kartasta
  • maapallon rakenne ja mannerlaatat
  • lämpövyöhykkeet ja kasvillisuus
  • eroosio käsitteenä, sen aiheuttajat ja ongelmat
  • vuodenajat maapallolla (käsitteet vuosi, päivä ja kuukausi)

Arviointi:

- 2 koetta
- ryhmätyöt arvioidaan yhdessä: yleisö antaa omat kommenttinsa ohjatusti, samoin opettaja ja työn tehnyt ryhmä
- kaikki palautettavat tehtävät arvioidaan
- oppilaan ryhmätyötaidot ja työskentelytaitoja arvioidaan kaikissa opiskelutilanteissa