Tavoitteiden saavuttaminen

Kokeellisen työskentelyn osa-alue: Demonstraatioiden seuraaminen, oppilastöiden tekeminen ryhmissä ja itsenäisesti, projektitöiden tekeminen ryhmissä ja itsenäisesti sekä kokeellisen työskentelyn koeosuus.

Teoreettisen työskentelyn osa-alue: lmiöiden ja käsitteiden teorian läpikäyminen yhdessä opettajan johdolla, ryhmissä ja itsenäisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Kotitehtävien huolellinen tekeminen. Minitestit, kemian merkkikielen testi ja kokeet.