9lk, Ke3 (1,5 vvt)

Kemia 3 pidennetty

Turvallinen työskentely laboratoriossa

Luonnontieteellisen tutkimusprosessin vaiheet

Reaktioyhtälön kertaaminen

Syyslukukausi:

Sähkökemiallinen jännitesarja

Sähkökemiallinen pari

Elektrolyysi

Malmista metalliksi

Korroosio

 Kevätlukukausi:

Hiili, hiilen kiertokulku ja sen merkitys elämälle

Hiilivedyt, alkoholit ja karboksyylihapot

Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään (esim. ryhmätyönä)

Hiilivedyt ja alkoholit polttoaineena

 

 

Tuotteiden elinkaariajattelu

Kierrätys

Kestävä luonnonvarojen käyttö

Kemian koulutuspolut ja ammatit

Kemiaan liittyvät uutiset, ajankohtaiset ilmiöt, sovellukset ja nykypäivän tutkimus