8lk, Ke2 (1 vvt)

Opetussuunnitelman asettamat tavoitteet

Luonnontieteellinen tutkimus
-Turvallinen työskentely laboratoriossa
-Luonnontieteellisen tutkimusprosessin vaiheet

Kemia maailmankuvan rakentajana
-Kemiaan liittyvät uutiset, ajankohtaiset ilmiöt, sovellukset ja nykypäivän tutkimus

Syyslukukausi:

Aineen ominaisuudet ja rakenne
-Kerrataan atomin rakenne
-Jaksollinen järjestelmä
-Yhdistetyypit: ioniyhdiste ja molekyyliyhdiste

Aineiden ominaisuudet ja muutokset
-Reaktioyhtälöiden tulkitseminen ja reaktioyhtälöiden tasapainottaminen

Kevätlukukausi:

Aineiden ominaisuudet ja muutokset
-Reaktioyhtälöiden tulkitseminen ja reaktioyhtälöiden tasapainottaminen
-Pitoisuus ja happamuus
-
Happamuus, emäksisyys, pH-asteikko
-Hapot ja emäkset
-Neutraloituminen

Kemia omassa elämässä ja ympäristössä
-Metalli- ja epämetallioksidit ja niiden ympäristövaikutukset
-Kasvihuoneilmiö

 

Tavoitteiden saavuttaminen

Kokeellisen työskentelyn osa-alue: Demonstraatioiden seuraaminen, oppilastöiden tekeminen ryhmissä ja itsenäisesti, projektitöiden tekeminen ryhmissä ja itsenäisesti sekä kokeellisen työskentelyn koeosuus.

Teoreettisen työskentelyn osa-alue: lmiöiden ja käsitteiden teorian läpikäyminen yhdessä opettajan johdolla, ryhmissä ja itsenäisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Kotitehtävien huolellinen tekeminen. Tehtävien tekeminen tunnilla, muistiinpanot ja kokeet.