Opetussuunnitelman asettamat tavoitteet

Turvallinen työskentely laboratoriossa
-Suojavälineet, kemikaalien käsittely, jätteen käsittely, ymmärrä mitä teet

Luonnontieteellisen tutkimusprosessin vaiheet
-Työn suunnittelu, ennusteen tekeminen, työn suunnitelmallinen toteuttaminen turvallisuus huomioiden, havaintojen tekeminen, päätelmien tekeminen, lopputuloksen arvioiminen ja johtopäätösten teko sekä lopuksi tulosten esittely.

Kemian alan ammatit

Syyslukukausi:

Kodin kemikaalit

Aineiden ominaisuudet ja rakenne
-Alkuaine, atomi, atomin rakenne ja yhdiste
-Kemiallisten mallien harjoittelua (esim. kuorimalli, pallomalli)

Aineiden ominaisuudet ja muutokset
-Olomuotojen muutokset
-Kemiallinen reaktio
-Kemian merkkikieli

Kevätlukukausi:

Paloturvallisuus
-Helposti syttyvien aineiden tunnistaminen.
-Turvallinen työskentely kemianluokassa sekä omassa elämässä palovaarallisten aineiden kanssa työskenneltäessä.
-Palon sammuttaminen eri sammutusvälineillä: sammutuspeitto, jauhesammutin ja hiilidioksidisammutin.
-Palaminen kemiallisena reaktiona.

Aineiden ominaisuudet ja rakenne
-Seokset ja puhtaat aineet
-Liuos, liukeneminen, kylläinen liuos ja erotusmenetelmät

Aineiden ominaisuudet ja muutokset
-Kemiallinen reaktio
-Reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
-Yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitseminen
-Energian ja aineiden muuttuminen kemiallisessa reaktiossa